Učitavanje sajta

Udruženje žena

Udruženje žena

Udruženje se osnovalo radi ostvarivanja sljedećih ciljeva:
• organizovanje rada i života dkece i mladih u udruženju, a na osnovu programa i sklonosti i želja samih članova;
• organizovanje međureligijskih konferencija i edukacija
• upoznavanje historije, kulture prirodnih ljepota i znamenitosti Republike Srbije;
• saradnja sa školama, vaspitnim ustanovama i institucijama, organima vlasti, vojskom, crkvom, vjerskim zajednicama i drugim ustavnovama radi obogaćivanja programa udruženja i povezivanje sa društvenom sredinom;
• saradnja sa organizacijama civilnog društva u svijetu;
• saradnja sa drugim srodnim organizacijama kod nas i u svijetu;
• organizovanje izleta i drugih aktivnosti rekreacije za članove i druge zainteresovane;
• izdavanje vaspitne, edukacijske i druge literature potrebne članovima Udruženja;
• osposobljavanje i školovanje kadrova Udruženja;
• sistematizacija i očuvanjem materijalnih, duhovnih i pisanih vrijednosti sredine u kojoj djeluje Udruženje;
• program Udruženja je zasnovan na savremenim dostignućima i saznanjima o razvojnim potrebama djece i omladine, kao i potrebama odraslih za novim veštinama i saznanjima u skladu sa svrhom, principima i metodima neformalnog obrazovanja;
• djelovanje Udruženja odlikuje se dobrovoljnošću, predanošću, svijesti o ciljevima koje podržavaju, razvojem ličnosti, postepenim samoobrazovanjem kroz volontiranje, članstvom u malim grupama, napredne i stimulativne programe, svjesnu disciplinu i uzdražavanjem od poroka, a u skladu sa svrhom, principima i metodama neformalnog obrazovanja.
• svoje djelovanje u društvu Udruženje temelji na sljedećim vrijednostima: sloboda, pravo, pravednost, demokratija, jednakost, tradicija, prijateljstvo, zaštita i staranje o prirodi, multikulturalizmu, multireligijskom učenju i razvijanje dobrih međuljudskih odnosa.
• doprinosa razvoju svojih članova na dostizanju njihovih punih fizičkih, umnih, duhovnih i društvenih mogućnosti kao pojedinca, kao odgovornih građana i kao članova njihove lokalne, nacionalne međunarodne zajednice;
• podsticanja svojih članova da tragaju za sopstvenom duhovnošću i razvijaju odgovornost za razvoj samog sebe;
• podsticanja ljubavi prema prirodi i životu u njoj, razumijevanju njenih zakona i uključivanju članova akcije zaštite životne sredine;
• svestrano vaspitavanje svojih članova i razvijanje kod njih pozitivne osobine kao što su: radinost, skromnost, tolerantnost, kreativnost, komunikativnost, istrajnost, snalažljivost, hrabrost, iskrenost, poštenje, štedljivost i smisao za život i rad u većim grupama;
• razvijanja kod svojih članova poštovanja drugih ljudi, prijateljstvo među ljudima i narodima i poštovanje njihovog ličnog, verskog, političkog i drugog ubeđenja

Kontakt: 020/603-147

Za zastupanje ovog udruženja ovlašćena je:

Amila Džafo Ličina

TOP