Učitavanje sajta

Muftija

Muftija

Mr. Senad ef Halitović je rođen u Kruševu, 14.02.1979. godine gde nakon svršene osnovne škole upisuje srednju islamsku školu u Novom Pazaru, medresu, Gazi Isa beg, gde 1999. godine diplomira sa odličnim uspjehom i dobija zvanje Imam-Hatib.

Svoje dalje školovanje je nastavio na Fakultetu islamskih nauka na Džamiatul-ulumu u Saniiju (Jemen).
Na istom fakultetu je 2004. godine diplomirao i kasnije nastavio magistarske studije iz oblasti islamskih nauka na odsjeku za islamske ideologije i misionarstvo koje je uspješno završio 2006. godine i dobio zvanje magistar islamskih nauka.

Po povratku sa studija 2006. godine počinje sa radom na mjesto imama-hatiba u Novom Pazaru.

Kasnije iste godine počinje sa radom na Fakultetu islamskih studija i medresi Gazi Isa - beg u Novom Pazaru kao profesor na teološkom odsjeku.
Također, pored tog angažovanja bio je i glavni imam i pomoćnik muftije sve do 2015. godine.
Od 2015. godine do 2019. godine se bavio humanitarnim radom.

Oženjen i otac četvoro djece.

TOP