Učitavanje sajta

Sinan beg medresa Novi Pazar

Sinan beg medresa Novi Pazar

Sinan-beg medresa je prva medresa u Novom Pazaru koju istorija spominje.

Osnovao je glavni defterdar osmanskog sultana Suljemana Veličenstvenog, Sinan-beg. Njen rad je obnovljen 2007. godine.

Adresa: 

Ul. Generala Živkovića 127

 

TOP