Učitavanje sajta

Obdanište Nahla Nov Pazar

Obdanište Nahla Nov Pazar

Odgoj i podučavanje djece jeste jedna od glavnih obaveza roditelja. Allah, subhanahu we te'ala, nas u Kur'anu opominje: “O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovidi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.”(At-Tahrim,6). Odgoj djece iziskuje dosta vremena, strpljenja i upućivanja dove. Sami odgajatelji trebaju biti svesni činjenice da je odgoj svakog djeteta ustvari odgoj jedne buduće ličnosti. Danas kada se, kako je to popularno reći, živi brzo, kada ljudi nemaju vremena jedni za druge, pa ni za najmlađe naše, kada televizija ima glavnu ulogu u odgoju djece…Rijaset Islamske zajednice sa ponosom može da istakne da u okviru Mešihata IZ Sandžaka već godinama uspješno radi obdanište Nahla. Mešihat IZ Sandžaka, tačnije ljudi koji ga vode, svjesni svoje odgovornosti, misije koju su preuzeli, prepoznali su potrebu svoje zajednice, društva u kojem žive i u kojem djeluju. Odgovornost i obaveza obrazovanja najmlađih je velika, pa je uz dve srednje medrese, otvoreno i obdanište. Nahla obuhvata vaspitno edukativni program za djecu uzrasta od četiri do šest godina, zajedno sa verifikovanim programom za djecu predškolskog uzrasta. Obdanište Nahla ispunjava sve uslove koje propisuje i nalaže standard vrtića ovog profila. Uz vjersko-edukativni plan i program obdanište ove ustanove ima obezbijeđen i prevoz za svoje polaznike. U sklopu ove ustanove organizovan je i rad sa djecom školskog uzrasta od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, što u mnogome pomaže djeci ovog uzrasta da stiču znanja iz oblasti matematike, maternjeg jezika, engleskog jezika i svih ostalih školskih predmeta. Sa djecom radi stručni kadar, diplomirani učitelji, koji se zalažu da djecu kroz igru uvedu u svet nauke i znanja. Tokom svog uspješnog rada održane su mnoge manifestacije povodom muslimanskih blagdana, ispraćaja hadžija, kao i priredbe internog tipa u okviru obdaništa. Obdanište Nahla može se pohvaliti i svojim učešćem na opštinskom takmičenju koje je organizovala gradska bibloteka, Novog Pazara, Dositej Obradović. Konkurs likovnih radova je nosio naslov: Putujem kroz vrijeme i gradove, na kome je polaznica predškolskog uzrasta, Anisa Rušović, osvojila prvo mjesto. Kvalitetno vaspitanje i edukacija djece su ujedno i najjači motivi kolektiva na čelu sa upravnikom obdaništa Omerom Zukorilićem.

TOP