Učitavanje sajta

Aktivnosti

Mešihata Sandžaka

POVELJA MEKKE
POVELJA MEKKE

Sa prostora Časme Kabe prisutni na Konferenciji Povelja Časne Mekke (o vrijednostima umerenosti i srednjeg puta u tekstovima Kur' ana i Sunneta) istaknuti učenjaci islamskog Ummeta na čelu sa muftijama, vodeći se Medinskom poveljom koju je Vjerovjesnik, a.s., prije XIV vjiekova potpisao sa pripadnicima različitih vjerskih, kulturnih i etničkih skupina u Medini, koja potvrđuje vrijednosti suživota i uspostavlja mir među svim pripadnicima ljudske zajednce, donose Povelju Časne Mekke.

Detaljnije
TOP