Učitavanje sajta

Aktivnosti

Mešihata Sandžaka

Registrovano Udruženje žena Hatidža
Registrovano Udruženje žena Hatidža

Udruženje žena Hatidža je delovalo kao neformalna grupa koja se bavila temama bitnim pre svega za pitanje žena u našoj zajednice. Prihvatanjem prijave od strane Agencije za privredne registre, Udruženje žena ostvaruje napredak u svom radu, i sada deluju kao registrovano pravno lice.

Detaljnije
POVELJA MEKKE
POVELJA MEKKE

Sa prostora Časme Kabe prisutni na Konferenciji Povelja Časne Mekke (o vrijednostima umerenosti i srednjeg puta u tekstovima Kur' ana i Sunneta) istaknuti učenjaci islamskog Ummeta na čelu sa muftijama, vodeći se Medinskom poveljom koju je Vjerovjesnik, a.s., prije XIV vjiekova potpisao sa pripadnicima različitih vjerskih, kulturnih i etničkih skupina u Medini, koja potvrđuje vrijednosti suživota i uspostavlja mir među svim pripadnicima ljudske zajednce, donose Povelju Časne Mekke.

Detaljnije
TOP