Učitavanje sajta
Aktivnosti

Konkurs za radna mjesta u medresi

Konkurs za radna mjesta u medresi

Rijaset Islamske zajednice Srbije,
Mešihat Islamske zajednice Sandžaka
Sinan-begova medresa u Novom Pazaru

raspisuje

konkurs za radna mjesta za 2019/2020 školsku godinu.

 

Mjesto profesora iz sledećih predmeta:
- Kiraet,
- Fikh,
- Akaid,
- Tefsir,
- Historija Islama,
- Hadis,
- Imamet,
- Ahlak,
- Arapski jezik,
- Bosanski jezik, - Turski jezik,
- Engleski jezik,
- Sociologija,
- Pedagogija,
- Psihologija,
- Historija,
- Geografija,
- Biologija,
- Matematika,
- Osnove informatike,
- Tjelesni odgoj

Ostala radna mjesta:
- Vaspitač
- Domar
- Upravnik internata
- Kuvarice

Potrebna dokumenta prilikom prijave na konkurs:
- Diplomu (kopiju ili uvjerenje o diplomiranju),
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Kopiju lične karte
- CV

Dokumenta dostaviti u prostorijama Sinan-begove medrese u ul. Generala Živkovića 127 do 22. jula 2019. godine

 

TOP