Učitavanje sajta
Aktivnosti

KONKURS ZA RADNO MJESTO VJEROUČITELJA

KONKURS ZA RADNO MJESTO VJEROUČITELJA

Rijaset Islamske zajednice Srbije
Mešihat Islamske zajednice Sandžaka
raspisuje
Konkurs za radna mjesta
nastavnik islamske vjeronauke – osnovne škole
profesor islamske vjeronauke – srednje škole

 

Zainteresovani kandidati za radna mjesta nastavnik islamske vjeronauke u osnovnim školama i profesor islamske vjeronauke u srednjim školama u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Novoj Varoši, Prijepolju i Priboju za upis na listu kandidata vjeroučitelja školske 2019/2020. godinu, potrebno je da dostave sljedeća dokumenta:

1. Kopiju diplome o završenoj školskoj spremi (original donijeti na uvid)
2. Biografija (CV)
3. Pismeni zahtjev za upis na spisak vjeroučitelja za školsku 2019/2020. godinu
(U zahtevu naglasiti naziv škole za koju konkuriše)

Za vjeroučitelje koji su bili upošljeni u prethodnoj školskoj godini potrebno je dostaviti:

1. Pisani zahtjev za upis vjeroučitelja za školsku 2019/2020. godinu
(U zahtjevu naglasiti u kojoj su školi bili upošljeni u prethodnoj školskoj godini)

Dokumenta predati najkasnije do 07.07.2019. godine, lično ili poštom na adresu:
Rijaset Islamske zajednice Srbije, Mešihat sandžački, Vjersko-prosvetna služba:
ul. Generala Živkovića 127, 36300 Novi Pazar.
ili e mailom na: obrazovanje@mesihatsandzaka.rs
Kontak informacije 020/603-147

TOP