Učitavanje sajta
Aktivnosti

Ramazanska hutba o zekatu i sadakatu-l-fitre

Ramazanska hutba o zekatu i sadakatu-l-fitre

Pored mnogih drugih ibadeta u ovom najodabranijem mjesecu, muslimani će krunisati ove ibadete davanjem zekata i sadakatul-fitre.
Zekat se, doduše, može izvršiti tokom cijele godine, ali se, zbog posebnosti ramazana, najviše izvršava u toku ovog mjeseca.
Zekat je jedan od pet stubova islama pored šehadeta, namaza, posta i hadža, i spominje se na više mjesta u Kur’anu, od toga na dvadeset osam mjesta zajedno sa namazom. Namaz je asocijacija za one ibadete koji se obavljaju direktno Allahu, dž.š., dok je zekat ibadet koji nas uči da robovanje Allahu u mnogome zavisi od našega odnosa i brige prema društvu i okolini.
Uzvišeni Allah u 110 ajetu sure El Bekare kaže:

وَأَقِيمُواْالصَّلاَةَوَآتُواْالزَّكَاةَوَمَاتُقَدِّمُواْلأَنفُسِكُممِّنْخَيْرٍتَجِدُوهُعِندَاللّهِإِنَّاللّهَبِمَاتَعْمَلُونَبَصِيرٌ

"I molitvu obavljate i zekat dajite, a za dobro koje za sebe pripremite naći ćete nagradu kod Allaha, jer Allah dobro vidi ono što radite."

Koliko je zaista važno izvršavati ovu islamsku dužnost najbolje govori činjenica da joj je imam Buharija rezervisao posebno poglavlje u svome Sahihu, u Knjizi o zekatu, pod nazivom "Poglavlje o grijehu onoga koji ne daje zekat" gdje je naveo riječi Uzvišenog Allaha dž.š.: "Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovu putu - navijesti bolnu patnju. Na Dan kad se ono bude u vatri džehennemskoj usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. Ovo je ono što ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali!”
Zatim je naveo, u ovom istom poglavlju, da je Poslanik a.s. rekao: “Napast će deve na svoga vlasnika, krupnije nego što su bile, ako ne bude na njih davao zekat, gazeći ga svojim papcima. Napast će bravčad na svog vlasnika, krupnija nego što su bila, ako ne bude na njih davao zekat, gazeći ga svojim papcima i bodući ga svojim rogovima."
Dalje u predaji, Poslanik, a.s., kaže: "Neka mi niko ne dolazi na Sudnjem danu, noseći ovcu na svojim plećima, koja će blejati, dozivajući me: "O Muhammede!"Ja ću reći: Ja ti ništa ne mogu pomoći, već sam te obavijestio. Neka mi niko ne dolazi na Sudnjem danu, noseći devu za vratom, koja će ričati, dozivajući me: "Muhammede!" Ja ću mu odgovoriti: Ja ti ništa ne mogu pomoći, već sam te upozorio.”
Poštovana braćo, ne dozvolimo da naš imetak, kojeg teškom mukom sticemo na dunjaluku, bude protiv nas na Ahiretu i naše veliko opterecenje u polaganju računa.
Takodjer, bilježi imam Buhari da je Poslanik a.s. rekao: "Kome Allah dž.š. da imetak, pa ne daje zekat iz tog imetka, on će mu doći na Sudnjem danu u liku zmije otrovnice sa dvije crne tačke iznad očiju, koja će se omotati oko njega, stežući ga, a zatim će ga ščepati za vilice, govoreći mu: “Ja sam tvoj imetak, ja sam tvoje blago!" Potom je proučio riječi Uzvišenog Allaha iz sure Alu Imran, 180: “Neka oni koji škrtare u onom što im Allah iz obilja Svoga daje nikako ne misle da je to dobro za njih; ne to je zlo za njih. Na Sudnjem danu bit će im o vratu obješeno ono čime su škrtarili, a Allah će nebesa i Zemlju naslijediti; Allah dobro zna ono što radite.”.

Ono što je također važno istaći, draga braćo, jeste da zekatom mi najviše sebi pomažemo. Zekatom čistimo našu imovinu i trajno je osiguravamo, a ujedno je davanje zekata razlog odstranjivanja teških iskušenja i nesreća.
Prenosi se da je Resulullah, a.s., rekao: “Ako daš zekat na svoju imovinu odstranio si od sebe zlo i nesreću.” A u drugom hadisu je rekao: “Osigurajte svoje imetke davanjem zekata.”

Allahov poslanik, a.s., nas takodjer obavještava o svakodnevnim dovama dva meleka pa kaže: “Svakog dana kada ljudi osvanu, pojavljuju se dva meleka, od kojih jedan čini dovu riječima: – ‘Gospodaru naš, nadoknadi onome koji udjeljuje.’ A drugi melek čini drugu dovu, riječima: – ‘Gospodaru naš, uništi imovinu onoga koji ne udjeljuje.’”

Poštovana braćo, što se tiče obaveze davanja sadekatul-fitre, ona nam otvara put da naš post kod Allaha, dž.š., bude primljen, jer, kako se kaže u Poslanikovom, a.s., hadisu, "Post lebdi između neba i zemlje, sve dok se ne da sadekatul-fitr."
Imam Buhari nam prenosi da je Ibn Omer r.a. rekao: “Allahov Poslanik je ucinio obaveznim davanje sadekatu-l- fitra; mjericu od hurmi ili jecma za roba, slobodna, muskarca, zenu, malog ili odraslog od muslimana”.

Molim Allaha , dž.š., da nas pomogne u obavljanju zekata i sadakatul-fitre i spasi nas od okova škrtosti i pohlepe za ovim prolaznim svijetom. Amin.

(Druga hutba)
Poštovana braćo, zekat je obavezan dati onaj ko ispunjava sljedeće uvjete:
1) da je musliman, 2) da je razuman, 3) da je punoljetan, 4) da posjeduje nisab, tj., odredjenu kolicinu kapitala koji pretijece iznad osnovnih zivotnih potreba i dugovanja.

Nisab se odredjuje prema zlatu ili srebru.
Nisab zlata je 91.6g. što u novcu iznosi 3405 evra.
Nisab srebra je 641.5g., što u novcu iznosi oko 300 evra.
Zekat na novac i trgovačku robu se daje ako njena vrijednost dostiže nisab zlata ili srebra.

Poštovana braćo, za vrijeme Allahova poslanika, a.s., nisab zlata (91,6g) i nisab srebra (641,5g) su imali istu vrijednost.

Danas je ta vrijednost različita pa vidimo da je nisab srebra oko 10 puta manji od nisaba zlata.
Postavlja se pitanje po kojoj vrijednosti trebamo odrediti visinu nisaba danas, da li po zlatu ili srebru.
Učenjaci hanefijskog mezheba kažu: “treba uzeti u obzir onu koja je korisnija za siromahe”.

Obzirim da je kod nas dugogodišnja praksa da se, postupajući po stavovima drugih pravnih škola, nisab odredjuje prema zlatu, Rijaset IZS je donio odluku da se nisab i dalje odredjuje po zlatu i da ne tereti nikoga da daje zeka ako ne posjeduje nisab u vrijednosti od 3405 evra.

Medjutim, Rijaset IZS je takodjer donio odluku da da preporuku svakome onome ko posjeduje nisab u srebru (300€) da odvoji zekat i podijeli ga.
Ova preporuka je zasnovana na stavu hanefijskog mezheba koji svakog onoga koji posjeduje nisab srebra (300€), koji pretijece iznad svojih osnovnih životnih potreba i dugovanaja, zadužuje dati zekjat.

Dakle, preporuka je da svako ko ima visinu nisaba srebra ili više od toga, da da zekjat u iznosu od 2.5%.
Ovim će se mnogo veći broj muslimana uključiti u davanje zekata, svoje imetke ćemo uciniti berićetnijim, a time će i pomoć siromašnima biti mnogo veća.

Što se tiče odredjivanja visene sadakatul-fitre, Mesihat IZ Sandžaka je donio odluku da se vrijednost sadakat-l-fitra odredi strogo prema cijeni artikala koje je Poslanik, a.s., naveo da se dijele na ime ove sadake.
Ti artikli su:
a) pola sa'a (1.67kg) pšenice ili pšeničnog brašna.
b) jedan sa'a (3.34kg) ječma, ječmenog brašna,
c) jedan sa'a (3.34kg) sušenih grozdjica.
d) jedan sa'a (3.34kgkg) hurmi.

Ovime je serijat odredio najnizu vrijednost sadekatu-l-fitra, i samim time niko nema pravo zaduzivati muslimane vise od onoga cime ih serijat duzi, a naravno da šerijat trazi da svako uzme u obzir svoj standard ili da da više ako želi.
Stoga, Mešihat IZ Sandžaka je donio odluku da se ove vrijednosti vitre, pomenute hadisom, uzmu u obzir pri odredjivanju najniže skale vitra kako se ne bismo ogriješili prema najširomasnijim članovima našeg drustva a da se ostale dvije skale definišu shodno društvenom standardu naseg prostora.

Tako će visina sadekatu-l-fitra biti:

1) prva skala, 100 dinara.
Ova kategorija je namijenjena za najsiromašnije članove društva koji žele da plate vitre a nisu u mogucnosti dati više. Njihova vitra će biti ispravna, jer su platitli vrijednost namirnice koju je sam Poslanik, alejhisselam, pomenuo.

2) druga skala, 400 dinara.
Ova skala je preporuka većini vjernika naših prostora, jer ona oslikava opšti standard našega društva.

3) treća skala,1000 dinara.
Ova skala je namjenjena za vjernike većeg ekonomskog standarda.

Mešihat IZ Sandžaka je dao nalog štampanja blokova za sadakatul-fitre i uplate možete izvršiti kod vaših imama.

Molimo Allaha, dž.š., da nam ibadete ukabuli i učini nas od onih koji se u dobroćinstvu natječu.

Tagovi:
TOP