Učitavanje sajta
Aktivnosti

Prof. dr. Nusret Isanović otvorio drugi dan seminara

Prof. dr. Nusret Isanović otvorio drugi dan seminara

Drugi dan seminara, svojim izlaganjem na temu: "U susret izazovima da'veta" otvorio je prof. dr. Nusret Isanović, profesor Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.
 
Kao drugi izlagač skupu se je svojim predavanjem na temu "O principima da've" obratio direktor uprave za da'vu Mešihata IZ Sandžaka, mr. Jakub-ef. Leković.
 
Dr. medicinskih nauka, Jusuf Mehić, obratio se prisutnima sa stanovišta svog životnog poziva, ljekara, te govorio o načinu da'veta s aspekta i polja medicine, a što je bilo popraćeno velikom pažnjom i pitanjima prisutnih na kraju njegovog izlaganja.
 
Zamjenik muftije sandžačkog, mr. Muhammed ef. Demirović, obratio se prisutnima izlaganjem na temu "Savremene metode daveta". Tom prilikom efendija Demirović iznio je smjernice i ponudio metode koje bi upošljenici IZ-e trebali primjeniti u svom radu, a sve u svrhu uspješne dave, u skladu s vremenom i potrebama savremenog doba u kome živimo.
 
Na kraju, predavanje "Akaidsko-fikhske različitosti i njihov uticaj na davet" održao je direktor Vjersko-prosvetno službe Mešihata IZ Sandžaka, mr. Bajazid ef. Nicević.
Dvodnevni seminar "Islamski davet u savremenom svijetu" Mešihat Islamske zajednice Sandžaka organizovao je u okviru otvaranja Upravne zgrade.
Tagovi:
TOP