Učitavanje sajta
Aktivnosti

KONUKUR ZA RADNA MJESTA U DJEČIJEM OBDANIŠTU - NAHLA

KONUKUR ZA RADNA MJESTA U DJEČIJEM OBDANIŠTU - NAHLA

MEŠIHAT ISLAMSKE ZAJEDNICE SANDŽAKA

PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAHLA“

Radnička bb, 36300 Novi Pazar

Broj: 01/2022-01

Dana: 09.08.2022. godine

 

Na osnovu statuta Mešihata Islamske zajednice Sandžaka Član 74., i Pravilnika o službenicima Islamske zajednice Član 122. i 131. na sjednici održanoj 09.08.2022 godine, broj 01/2022-01, i odluke denete od strane Komisije Mešihata IZ Sandžaka za davanje saglasnosti za produžetak i dodatno angažiranje upošljenika, raspisuje se

 

K O N K U R S

 

Za prijem upošljenika na određeno vrijeme na sljedećim pozicijama:

 1. VASPITAČ/CA : sa punim radnim vremenom.
 2. KUHAR/CA – ČISTAČICA : sa punim radnim vremenom.
 3. VOZAČ : sa punim radnim vremenom.
 4. TEHNIČKO OSOBLJE : sa punim radnim vremenom.
 5. STRUČNI SARADNIK : sa punim radnim vremenom.
 6. DIREKTOR : sa punim radnim vremenom.

 

USLOVI

 

U radni odnos na gore navedenim pozicijama može biti primljena osoba koja poseduje sljedeće uslove:

 

 1. Vaspitač/ca :

- Da posjeduje VII stepen stručne spreme, odnosno - vaspitač u trajanju od 4 godine ili da posjeduje srednje obrazovanje – medicinska sestra vaspitač.

- Da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom i učenicima.

- Državljanin Republike Srbije

 

 1. Kuhar/ca :

- Da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost, kao i sposobnost kuhanja i održavanja prostorija PU „Nahla“.

 

 1. Vozač :

- Da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost, kao i kategoriju ( B ).

 

 1. Tehničko osoblje :

- Sposobnost održavanja tehničkih stvari u sklopu PU „Nahla“, nabavka potrebština i drugo za potrebe PU „Nahla“.

 

 1. Stručni Saradnik :

- Uspješno okončane četvorogodišnje studije iz oblasti Vaspitački Fakultet. (osnovne studije)

 

 1. Direktor :

- Uspješno okončane četvorogodišnje studije.

POTREBNA DOKUMENTA ZA PRIJAVU PO KATEGORIJAMA ZA KOJE SE KONKURIŠE.

- 1. DIPLOMA (Kopija ili uvjerenje o diplomiranju), izvod iz MKR, očitana LK, CV. (vaspitač/ca)

- 2. Očitana lična karta (Kuharica)

- 3. Očitana lična karta i vozačka dozvola (Vozač)

- 4. Lična karta (Tehničko Osoblje)

- 5. DIPLOMA sa Vaspitačkog fakulteta (Kopija ili uvjerenje o diplomiranju), CV, očitana LK, izvod iz MKR (Stručni saradnik)

- 6. DIPLOMA (Kopija ili uvjerenje o diplomiranju), izvod iz MKR, očitana LK, CV. (Direktor)

 

NAPOMENA: POTREBNA DOKUMENTA DOSTAVITI U ZGRADU MEŠIHATA IZ SANDŽAKA, KANCELARIJE PU „NAHLA“ U UL. RADNIČKOJ BB, 36300 NOVI PAZAR.

- KRAJNJI ROK ZA PRIJAVE 19.08.2022, RADNIM DANIMA DO 15 ČASOVA.

- KONTAKT TEL: +381 62 89 888 04

 

 

Tagovi:
TOP