Učitavanje sajta
Aktivnosti

KONUKUR ZA RADNA MJESTA U DJEČIJEM OBDANIŠTU - NAHLA

KONUKUR ZA RADNA MJESTA U DJEČIJEM OBDANIŠTU - NAHLA

MEŠIHAT ISLAMSKE ZAJEDNICE SANDŽAKA
PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAHLA“
Radnička bb, 36300 Novi Pazar
Broj: 01/2022-01
Dana: 09.08.2022. godine
 
Na osnovu statuta Mešihata Islamske zajednice Sandžaka Član 74., i Pravilnika o službenicima Islamske zajednice Član 122. i 131. na sjednici održanoj 09.08.2022 godine, broj 01/2022-01, i odluke denete od strane Komisije Mešihata IZ Sandžaka za davanje saglasnosti za produžetak i dodatno angažiranje upošljenika, raspisuje se
 
K O N K U R S
 
Za prijem upošljenika na određeno vrijeme na sljedećim pozicijama:
1. VASPITAČ/CA : sa punim radnim vremenom.
2. KUHAR/CA – ČISTAČICA : sa punim radnim vremenom.
3. VOZAČ : sa punim radnim vremenom.
4. TEHNIČKO OSOBLJE : sa punim radnim vremenom.
5. STRUČNI SARADNIK : sa punim radnim vremenom.
6. DIREKTOR : sa punim radnim vremenom.
 
USLOVI
 
U radni odnos na gore navedenim pozicijama može biti primljena osoba koja poseduje sljedeće uslove:
 
1. Vaspitač/ca :
- Da posjeduje VII stepen stručne spreme, odnosno - vaspitač u trajanju od 4 godine ili da posjeduje srednje obrazovanje – medicinska sestra vaspitač.
- Da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa djecom i učenicima.
- Državljanin Republike Srbije
 
2. Kuhar/ca :
- Da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost, kao i sposobnost kuhanja i održavanja prostorija PU „Nahla“.
 
3. Vozač :
- Da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost, kao i kategoriju ( B ).
 
4. Tehničko osoblje :
- Sposobnost održavanja tehničkih stvari u sklopu PU „Nahla“, nabavka potrebština i drugo za potrebe PU „Nahla“.
 
5. Stručni Saradnik :
- Uspješno okončane četvorogodišnje studije iz oblasti Vaspitački Fakultet. (osnovne studije)
 
6. Direktor :
- Uspješno okončane četvorogodišnje studije.
POTREBNA DOKUMENTA ZA PRIJAVU PO KATEGORIJAMA ZA KOJE SE KONKURIŠE.
- 1. DIPLOMA (Kopija ili uvjerenje o diplomiranju), izvod iz MKR, očitana LK, CV. (vaspitač/ca)
- 2. Očitana lična karta (Kuharica)
- 3. Očitana lična karta i vozačka dozvola (Vozač)
- 4. Lična karta (Tehničko Osoblje)
- 5. DIPLOMA sa Vaspitačkog fakulteta (Kopija ili uvjerenje o diplomiranju), CV, očitana LK, izvod iz MKR (Stručni saradnik)
- 6. DIPLOMA (Kopija ili uvjerenje o diplomiranju), izvod iz MKR, očitana LK, CV. (Direktor)
 
NAPOMENA: POTREBNA DOKUMENTA DOSTAVITI U ZGRADU MEŠIHATA IZ SANDŽAKA, KANCELARIJE PU „NAHLA“ U UL. RADNIČKOJ BB, 36300 NOVI PAZAR.
- KRAJNJI ROK ZA PRIJAVE 19.08.2022, RADNIM DANIMA DO 15 ČASOVA.
- KONTAKT TEL: +381 62 89 888 04
Tagovi:
TOP