Učitavanje sajta
Aktivnosti

KVIZ ZNANJA SINAN-BEGOVE MEDRESE

KVIZ ZNANJA SINAN-BEGOVE MEDRESE

Sinan-begova medresa pod pokroviteljstvom Uprave za vjerske poslove R. Turske (Diyanet), organizuje takmičenje u znanju za učenike i učenice ove medrese.

Kviz se održava 12. i 13. januara u prostorijama muškog odnosno ženskog odjeljenja ove obrazovno-odgojne ustanove.

Glavni motiv svakog muslimana trebao bi biti takmičenje u činjenju dobra i traženje blizine Uzvišenog Allaha, o tome nam poruka Kur’anskog ajeta u suri Al-Mutaffin, 26. govori:
“.. neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu! “

Sinan-begova medresa u Novom Pazaru je odgojno-obrazovna ustanova vjerskog tipa i radi i djeluje u okviru Mešihata IZ Sandžaka.

Osnovana je između 1528. i 1541. godine. a njen osnivač Sinan-beg bio je defterdar sultana Sulejmana I Zakonodavca.

Tagovi:
TOP