Učitavanje sajta
Aktivnosti

KONKURS ZA RADNO MJESTO DIREKTORA BAKIJE-HANUME MEDRESE U PRIJEPOLJU

KONKURS ZA RADNO MJESTO DIREKTORA BAKIJE-HANUME MEDRESE U PRIJEPOLJU

Mešihat Islamske zajednice Sandžaka
Bakije-hanume medresa u Prijepolju

Upravni odbor Bakije-hanume medrese raspisuje:


KONKURS ZA RADNO MJESTO DIREKTORA BAKIJE-HANUME MEDRESE U PRIJEPOLJU

Shodno Statutu za direktora Medrese može biti postavljeno lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- da se on i njegova porodica vladaju po islamskim načelima i propisima,
- da je završio Medresu i islamski fakultet,
- da ispunjava uslove stalnog nastavnika u Medresi,
- da ima radno iskustvo u prosvjetno-pedagoškoj struci,
- da se odlikuje pedagoškim i organizacijskim sposobnostima,
- da je državljanin Srbije,

Potrebna dokumentacija:

• Ovjerena fotokopija diplome
• Izvod iz Matične knjige rođenih
• Uvjerenje o državljanstvu
• Preporuka
• CV obrazac

Konkurs će biti otvoren 15 dana od dana njegovog objavljivanja.

Prijave na Konkurs podnositi lično u prostorijama Bakije-hanume medrese, ulica Zlatarska br. 5, Prijepolje.


U Prijepolju                                     Predsjednik UO Bakije-hanume medrese
14.12.2021. godine                                         Sabit Šećović

 

Tekst konkursa dostupan na linku:

Prijepolje - KONKURS ZA DIREKTORA (1)

Tagovi:
TOP