Učitavanje sajta
Aktivnosti

KONKURS ZA RADNO MJESTO IMAMA I HATIBA U JUSUF POTOK DŽAMIJI (SELAKOVAC)

KONKURS ZA RADNO MJESTO IMAMA I HATIBA U JUSUF POTOK DŽAMIJI (SELAKOVAC)

RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE / MEŠIHAT ISLAMSKE ZAJEDNICE SANDŽAKA /ODBOR MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE NOVI PAZAR

RASPISUJE KONKURS ZA RADNO MJESTO IMAMA, HATIBA, MUALIMA U JUSUF POTOK DŽAMIJI (SELAKOVAC)

Pored opštih uslova propisanih zakonima R. Srbije, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće:

- završena medresa;
- diploma fakulteta islamskih nauka;
- aktivna upotreba arapskog jezika;
- minimum 5 godina iskustva rada sa velikim džematom;
- dobre govorničke i organizacione sposobnosti;
- pasoš R. Srbije ili da kandidat ima važeću boravišnu vizu;

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:
- propatno pismo (navesti razloge zašto kandidat treba biti upošljen);
- CV;
- kopija diplome.

Sa svim kandidatima koji prođu u uži izbor biće obavljen intervju.

Konkurs se zatvara 17. novembra 2021. godine u 14 sati.

Prijave slati na office@mesihatsandzaka.rs ili dokumentaciju donijeti lično u prostorije Mešihata Islamske zajednice Sandžaka (ul. Radnička bb, Novi Pazar) svakog radnog dana od 9 do 14 sati.

Tagovi:
TOP