Učitavanje sajta
Aktivnosti

KONKURS ZA VJEROUČITELJE ZA 2021/2022. ŠKOLSKU GODINU

KONKURS ZA VJEROUČITELJE ZA 2021/2022. ŠKOLSKU GODINU

Mešihat Islamske zajednice Sandžaka (Rijaset IZS) raspisao je konkurs za vjeroučitelje u školskoj 2021/2022. godini.
Konkurs se raspisuje za radna mjesta nastavnika islamske vjeronauke u osnovnim školama i profesora islamske vjeronauke u srednjim školama u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Novoj Varoši, Prijepolju i Priboju.


Konkurs se sprovodi za potrebe upisa na listu kandidata vjeroučitelja za školsku 2021/2022. godinu.


Zainteresovani kandidati su u obavezi da dostave sljedeća dokumenta:

1. Kopiju diplome o završenoj školskoj spremi (original donijeti na uvid)
2. Biografiju (CV)
3. Pismeni zahtjev za upis na spisak vjeroučitelja za školsku 2021/2022. godinu
(U zahtjevu naglasiti naziv škole za koju kandidat konkuriše)

Vjeroučitelji koji su bili upošljeni u prethodnoj školskoj godini trebaju dostaviti:

1. Pisani zahtjev za upis vjeroučitelja za školsku 2021/2022. godinu
(U zahtjevu naglasiti u kojoj su školi bili upošljeni u prethodnoj školskoj godini)

Dokumenta predati najkasnije do 8. 6. 2021. godine, lično ili poštom na sljedeću adresu:
Mešihat Islamske zajednice Sandžaka, Vjersko-prosvjetna služba
ul. Radnička bb, 36300 Novi Pazar
Dokumenta je moguće dostaviti i elektronski, putem e-maila: obrazovanje@mesihatsandzaka.rs
Kontakt telefon: 060/310-2000
Kontakt osoba: Kemal Hasanović, koordinator za vjeronauku

Tagovi:
TOP