Učitavanje sajta
Aktivnosti

Nihad ef. Dervišević uspješno odbranio doktorsku disertaciju

Nihad ef. Dervišević uspješno odbranio doktorsku disertaciju

Nihad ef. Dervišević, Šef Kabineta Reisu-l-uleme Islamske zajednice Srbije, uspješno odbranio doktorsku disertaciju i stekao naučni naziv doktora nauka u oblasti tefsira.

Pod mentorstvom prof. dr. Dželila Kiraza na doktorskim studijama, redovnog profesora na državnom univerzitetu Uludağ, Nihad ef. Dervišević je 24.06.2020. godine na Fakultetu za teološke studije u Bursi, odsjek Tefsir, uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom Ahmed ibn-Muhammed es-Savi i njegovo djelo Hašija (glosa) na Tefsir Dželalejn. Uz jednoglasnu odluku petočlane komisije, sastavljene sa tri različita univerziteta republike Turske, o uspješno odbranjenoj doktorskoj disertaciji, istaknute su sve pohvale i priznanja na iscrpnom predstavljanju hašije Savija na Tefsir Dželalejn. Premda je datum odbrane bio zakazan za mart tekuće godine, morao je biti odložen zbog aktualne pandemije zbog koje je i sistem visokog školstva u Republici Turskoj bio u blokadi.

Dr. Nihad ef. Dervišević rođen je 01.05.1987. godine u Novom Pazaru, od oca Kasima i majke Ševale, rođene Zenović. S obzirom na to da potiče iz ulemanskih porodica, nakon završene osnovne škole u rodnom gradu, stopama oca i djedova, 2002. godine, upisuje Gazi Isa-begovu medresu u Novom Pazaru, koju završava 2006. godine. Sa željom da sticanje znanja nastavi na arapskom jeziku, odlazi u Siriju, Damask, gdje upisuje osnovne studije na Fakultetu islamskih nauka Fetih, odsjek Usuluddin (osnove vjere), oblast Tefsira (tumačenje Kur’ana) i kur’anskih znanosti, koje uspješno okončava 2010. godine i iste godine u Bejrutu upisuje postdiplomske studije. U Bejrutu na postdiplomskom studiju polaže sve ispite, ali zbog ratnih zbivanja u Siriji ne uspijeva nastaviti pisanje završnog magistarskog rada. Ne želeći da ga ratno stanje omete u sticanju znanja, odlučuje studije nastaviti u Turskoj. U Bursi 2012. godine, na Univerzitetu Uludağ, na fakultetu teoloških znanosti, upisuje postdiplomske studije iz oblasti tefsira. Magistraski istraživački rad na temu Bosanski alim Jusuf Ramić i njegov doprinos tefsirskim znanostima, uspješno brani 2014. godine. Odmah nakon završenih magistarskih studija na istom fakultetu iz oblasti tefsira upisuje i doktorske studije. Za temu istraživanja bira Metodologiju hašije Savija na tefsir Dželalejna. U ovoj disertaciji dr. Nihad ef. Devišević najprije je predstavio biografiju Savija, Mehallija i Sujutija, potom historijat hašija/glosa iz oblasti tefsira. Nakon toga je elaborirao metodologiju Savijeve hašije/glose na tefsir Dželalejna sa jasnim ukazivanjem na karekteristike ovog djela. Razlog za odabir i za prihvatanje ove teme nalazi se u činjenici da je jedan među najboljim, a po mnogima i najbolji, ikada napisani koncizni komentar Kur’ana upravo Tefsir Dželalejn – Tefsir dvojice Dželala (Dželaluddin el-Mehalli i Dželaluddin Es-Sujuti). Zbog konciznosti i velike jezgrovitosti ovog tefsira islamski učenjaci su, u nadi da što ljepše predstave željena značenja ovog djela, pisali hašije/glose. Od preko 30-ak napisanih hašija/glosa na tefsir Dželalejn, jedna od najboljih i najsveobuhvatnijih hašija/glosa jeste hašija/glosa egipatskog učenjaka Ahmeda ibn-Muhammed es-Savija (1241/1825).

Dr. Nihad ef. Dervišević je i ranije bio angažovan u institucijama Rijaseta Islamske zajednice Srbije, a posebno bismo izdvojili:

- U toku studiranja Nihad ef. je svoj raspust provodio dajući doprinos Islamskoj zajednici Srbije kroz obavljanje dužnosti imama, hatiba, vaiza i mualima. Ramazanski angažman je bila njegova obavezna zadaća kako u Sandžaku, tako i u dijaspori.

- Od 2014. radi kao profesor na Fakultetu islamskih nauka u Beogradu, pri katedri za Tefsir.

- Od 2014. do 2017. radio je kao profesor tefsira i akaida u Sinan-begovoj medresi u Novom Pazaru.

- Nekoliko puta je bio i glavni vodič hadžija u organizaciji Rijaseta IZS.

- Dana 24.03.2020. godine imenovan je za Šefa Kabineta Reisu-l-uleme IZS.

Do sada ima objavljenu jednu knjigu i jedan prijevod knjige:

- Bosnalı Âlim Yusuf Ramiç ve Tefsir İlmindeki Yeri, koja je nastala kao magistarski rad Nihada ef. koji je pretočen u knjigu, a 2018. godine štampan u Bursi.

- Djelo Dokuz Dilde Kırk Hadis, Četrdeset hadisa na devet jezika, u kojem je Dervišević učestvovao sa prijevodom na bosanski jezik.

Na kraju sve čestitke upućujemo dr. Nihadu ef. Derviševiću, njegovoj porodici, Rijasetu Islamske zajednice Srbije, kao i naučnoj javnosti, uz dovu Allahu, džellešanuhu, da ga dugo poživi u zdravlju i sreći, a da njegovo znanje i rad bude od koristi Ummetu Resulullaha, sallallahu alejhi ve selleme.

Tagovi:
TOP