Učitavanje sajta
Aktivnosti

KONKURS ZA RADNO MJESTO VJEROUČITELJA

KONKURS ZA RADNO MJESTO VJEROUČITELJAZainteresovani kandidati za radna mjesta nastavnik islamske vjeronauke u osnovnim školama i profesor islamske vjeronauke u srednjim školama u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Novoj Varoši, Prijepolju i Priboju za upis na listu kandidata vjeroučitelja školske 2020/2021. godine, potrebno je da dostave sljedeća dokumenta:

1. Kopiju diplome o završenoj školskoj spremi (original donijeti na uvid)
2. Biografiju (CV)
3. Pismeni zahtjev za upis na spisak vjeroučitelja za školsku 2020/2021. godinu
(U zahtjevu naglasiti naziv škole za koju konkuriše)


Vjeroučitelji koji su bili upošljeni u prethodnoj školskoj godini trebaju dostaviti:

1. Pisani zahtjev za upis vjeroučitelja za školsku 2020/2021. godinu
(U zahtjevu naglasiti u kojoj su školi bili upošljeni u prethodnoj školskoj godini)

Dokumenta predati najkasnije do 7. 7. 2020. godine, lično ili poštom na adresu:
Mešihat Islamske zajednice Sandžaka, Vjersko-prosvjetna služba
ul. Radnička bb, 36300 Novi Pazar
ili putem e-maila: obrazovanje@mesihatsandzaka.rs
Kontakt telefon: 060/310-2000

Tagovi:
TOP