Učitavanje sajta
Aktivnosti

KONKURS za prijem učenica u prvi razred

KONKURS za prijem učenica u prvi razred

Kandidati za prijem u „Bakije-hanume“ medresu u školskoj 2020/21. godini trebaju ispunjavati sljedeće uslove:
- da nisu stariji od 18 godina;
- da su završili završni razred osnovne škole s najmanje vrlodobrim uspjehom i primjerenim vladanjem;
- da su duševno i tjelesno zdravi.

Kandidati za upis u Medresu polagaće prijemni ispit.
Na prijemnom ispitu se polaže test koji se sastoji od pismenog dijela (test općeg znanja) i usmenog dijela (učenje Kur’ana).

Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred predaju se sljedeći dokumenti:
1. Zahtjev za upis (preuzima se u Medresi);
2. Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;
3. Uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnove škole;
4. Diplome i uvjerenja o postignutim rezultatima na takmičenjima znanja i vještina;
5. Izvod iz matične knjige rođenih.

Kandidati koji su hafizi ili učenici generacije biće primljeni bez polaganja prijemnog ispita!

Rok za dostavljanje dokumentacije je 19.06.2020. godine, a prijemni ispit će se obaviti u subotu 20.06.2020. godine u prostorijama „Bakije-hanume“ medrese u Prijepolju (ul. Zlatarska br. 5, pored Velike džamije) s početkom u 11:00h.

Kontakt telefoni: 033/714-008, 065/53-00-311

Tagovi:
TOP