Učitavanje sajta
Aktivnosti

Održana redovna sjednica Mešihata IZ Sandžaka

Održana redovna sjednica Mešihata IZ Sandžaka

U proširenom sastavu Mešihata islamske zajednice Sandžaka uz prisustvo glavnih imama i predsjednika Odbora medžlisa, održana je redovna sjednica Mešihata Islamske zajednice Sandžaka na kojoj su donijete sljedeće odluke:


- Određena je visina nisaba na zlato i srebro za naredna tri mjeseca;
- Određene su skale sadekatu-l-fitra za predstojeći mjesec Ramazan;
- Utvrđen je plan o predramazanskim i Ramazanskim aktivnostima (uslovnjeno vanrednom situacijom u kojoj se nalazimo)
- Utvrđen je plan o humanitarnim aktivnostima prije i u toku Ramazana (također uslovnjeno vanrednom situacijom u kojoj se nalazimo)
- Donijeta je odluka o osnivanju “Instituta za očuvanje i afirmaciju Islamske kulture i tradicije”, na čijem čelu je izabran dr. Nihad Dervišević.
- Donijeta je odluka o imenovanju rukovodstva izdavačke djelatnosti Mešihata IZ-e Sandžaka na čijem čelu je izabran dr. Enver Ujkanović.
- Donijeta odluka o formiranju “Direkcije za vakufsku imovinu Mešihata IZS”, na čijem čelu je izabran mr. Sabit Šećović.
- Donijeta je i veoma bitna odluka o pravima, obavezama i ograničenjima vjerskih lica i visokih funkcionera Mešihata Islamske zajednice Sandžaka u pogledu političkog angažmana.

Mešihat je svjestan važnosti i delikatnosti misije koju političke organizacije i njihovi predstavnici imaju, zato sa velikim poštovanjem i uvažavanjem gleda na svaki njihov angažman koji služi dobrobiti svih građana i koji je u skladu sa islamskim pravilima i načelima.

Međutim, uvažavajući činjenicu da su političke organizacije partikularne, a temeljni ciljevi i vrijednosti koje Mešihat štiti i promovira univerzalne i trajne, Mešihat ima pravo i obavezu biti u ekvidistanci od bilo koje pojedinačne političke organizacije kako bi uspio sačuvati spomenute vrijednosti za koje se zalaže.

Zato se vjerskim licima i visokim funkcionerima Mešihata strogo zabranjuje kandidiranje na izbornim listama političkih organizacija za bilo koji nivo vlasti, kao i javno istupanje na političkim skupovima kojima se propagira ili agitira glasanje za određenu političku organizaciju.

Vjerskim licima i visokim funkcionerima Mešihata se strogo zabranjuje javno agitiranje i/ili poziv na glasanje za bilo koju pojedinačnu političku organizaciju, posebno u vrijeme održavanja izbora, u svim objektima koji su u jurisdikciji Mešihata (džamije, mesdžidi, medrese, obdaništa, škole Kur’ana i dr.).

Vjerska lica i visoki funkcioneri Mešihata u slučaju da žele biti kandidati na izbornim listama političkih organizacija ili žele biti na funkcijama ili članovi u organima neke od političkih organizacija, prije objavljivanja izborne liste ili izbora na funkciju ili članstvo u organima političke organizacije, moraju podnijeti zahtjev za prekid svog radnog angažmana u Mešihatu i/ili podnijeti ostavku na funkciju u organima Mešihata, bez obzira na oblik radnog angažmana, u suprotnom, nadležni organ Mešihata ima pravo jednostrano donijeti odgovarajući pravni akt o prekidu radnog angažmana, odnosno odluku o razrješenju sa funkcije u organima Mešihata dotičnog službenika Mešihata.

Cijeli tekst Odluke o pravima, obavezama i ograničenjima vjerskih lica i visokih funkcionera Mešihata IZ Sandžaka u pogledu političkog angažmana možete pogledati ovdje: >>>Odluka o pravima, obavezama i ograničenjima<<<

Tagovi:
TOP