Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

MEŠIHAT

Zukorliæ zloupotrebljava tragediju muslimana Srebrenice

05/04/2010
Povodom emitovanja emisije „Rebus" na TV SA u subotu 3. aprila, a koju su reemitovale TV Jedinstvo i TV Universa u Novom Pazaru u kojoj je Muamer Zukorliæ, zloupotrebljavajuæi tragediju muslimana Srebrenice, iznio stav u ime Bošnjaka i Islamske zajednice, Mešihat IZ-e Sandžaka izdaje sljedeæe S A O P Š T E NJ E

Regionalna TV i TV Jedinstvo diskriminišu IZ-u Srbije

30/03/2010
Rijaset Islamske zajednice Srbije je zbog konstantne medijske diskriminacije od strane Regionalne TV Novi Pazar i TV Jedinstvo u Novom Pazaru uputio pismo Republièkoj radiodifuznoj agenciji-RRA, Zaštitniku graðana, Misiji OEBS-a, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Gradonaèelniku Novog Pazara kao i medijima gdje je navedeno da ove dvije medijske kuæe sa regionalnom frekvencijom bez ikakvog povoda i zakonske osnove krše sve zakonske i odredbe ...

Konkurs za školovanje u Turskoj

11/03/2010
Rijaset Islamske zajednice Srbije raspisuje konkurs za upis i nastavak školavanja u oblasti islamskih nuaka i znanosti u Republici Turskoj.Na osnovu postignutog dogovora uzmeðu predstavnika Diyaneta-Direkcije za vjerske poslove pri Vladi R. Turske i Rijaseta IZ-e Srbije državljani naše zemlje koji ispunjavaju uslove mogu nastaviti školovanje u R. Turskoj.

Konkurs za školovanje u Turskoj

11/03/2010
Rijaset Islamske zajednice Srbije raspisuje konkurs za upis i nastavak školavanja u oblasti islamskih nuaka i znanosti u Republici Turskoj.Na osnovu postignutog dogovora uzmeðu predstavnika Diyaneta-Direkcije za vjerske poslove pri Vladi R. Turske i Rijaseta IZ-e Srbije državljani naše zemlje koji ispunjavaju uslove mogu nastaviti školovanje u R. Turskoj.Konkurs se odnsoi na škole Kur ana, medrese-srednje vjerske škole (imam ...

Sveèano otvaranje medrese u Prijepolju

28/09/2009
Rijaset Islamske zajednice Srbije-Mešihat IZ-e Sandžaka i Odbor Medžlisa Prijepolje u srijedu 30. septembra organizuje sveèanost povodom otvaranja "Bakije hanume" medrese. Pored velikodostojnika i predstavnika Islamske zajednice Srbije na sveèanost su pozvani predstavnici Vlade R. Srbije, resornih ministarstava, predstavnici lokalnih uprava,vjerskih zajednica i javnog i politièkog života. Na ovoj velikoj sveèanosti oèekuje se i veliki broj ...