Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

MEŠIHAT

Mešihat Sandžaka na sjednici donio sljedeæe zakljuèke

4.6.2016
Mešihat Islamske zajednice Sandžaka, na vanredenoj sjednici održanoj dana, 3.6.2016. godine u Novom Pazaru razmatrajuæi aktuelna dešavanja nakon odluka Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije od 29.5.2016. godine, donio je sljedeæe zakljuèke kojima želi obavijestiti javnost o pravom trenutnom stanju u Islamskoj zajednici.

Sveèane akademije maturanata Sinan-begove i maturantica Bakije-hanume medrese

Muška Sinan-begova medresa u Novom Pazaru i ženske medrese Baki-hanuma medresa u Prijepolju i u Tutinu, biseri su koji su prepoznatljivi i predstavljaju obrazovno-vaspitni sistem u Sandžaku i R. Srbiji i nastavljaju tradiciju vjerskog obrazovanja, vaspitanja i odgoja, predstavaljaju i sintezu na putu usavršavanja ljudske liènosti, poruèeno je na sveèanoj akademiji maturanata u novopazarskom Kulturnom centru.

Muftija Suljoviæ èestitao Dan bošnjaèke nacionalne zastave predsjedniku BNV dr. Ugljaninu

10.05.2016.
Povodom nastupajuæeg blagdana, 11. maja, Dana bošnjaèke nacionalne zastave, u ime Mešihata IZ-e Sandžaka i u svoje lièno ime upuæujem Vam najiskrenije èestitke.

OBRAZOVANJE I VASPITANJE, ZNAÈAJ I ULOGA MEDRESE

04.05.2016.
Sinan Begova medresa u Novom Pazaru (muško odjeljenje) i Baki hanumina Medresa u Prijepolju (ženska medresa) i medresa u Tutinu (ženska medresa,) su  biseri koji  su prepoznatljivi i predstavljaju   obrazovno vaspitni sistem

ISRA I MI'RADŽ POSLANIKA, SALLALLAHU ALEJHI WE SELLEM

U utorak, 26. redžeba 1437.h., što odgovara 03. maja 2016. godine, nastupa noæ Isra'a i Mi'radža po Takvimu Rijaseta Islamske zajednice Srbije.

HAYRAT VAKUF U POSJETI MEDRESI

28/04/2016
Bakije-hanume medresu je u petak veèe, 22.04.2016. godine posjetila visoka delegacija Hayrat Vakufa iz Turske na èelu sa generalnim sekretarom ovog vakufa kao i zastupnicima za Balkan.

NOÆ ŽELJA, NADE I IBADETA - Lejletur-regaib

Dvije mubarek noæi u mjesecu redžebu: Lejletur-regaib i Lejletul-mi'radž predstavljaju prve vjesnike, nama muslimanima, najdražeg gosta - ramazana. (Lejletur-regaib i uèajluci zapoèinju, 07.04.2016. godine)

Stipendije IUS-a za uèenice Bakije-hanume medrese

05.04.2016.
Uèenice Bakije-hanume medrese u Prijepolju i ove godine imat æe moguænost upisa fakulteta na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu uz stipendiju koja pokriva kompletno èetvorogodišnje školovanje.

Primjeri jaèine dove u životima Ibrahimovih, a.s. žena Sare i Hadžere

04.04.2016.
U nedjelju, 03.04.2016. godine u Stambol dzamiji odrzano je jos jedno predavanje za zene. Tema je bila:  Primjeri jaèine dove u životima Ibrahimovih, a.s. žena Sare i Hadžere

Održano predavanje: U društvu sa h. Hatidžom i Fatimom r.a.

28/03/2016
Odrzano je još jedno hairli druženje uz kazivanje o ashabijkama, majkama vjernika.

Reisul-ulema Zilkiæ poziva muftiju Dudiæa na razgovor o bezuslovnom ujedinjenju

21.03.2016
OTVORENO PISMO MUFTIJI DUDIÆU - Pismo prenosimo u cjelosti

Veèe Kur'ana u Stambol džamiji

18.03.2016
U prepunoj Stambol džamiji u èetvrtak 17. marta 2016. godine, u organizaciji Sinan-begove medrese održano je takmièenje uèaèa Kur’ana Èasnoga.  

SULJO EF. BAHTIC ODRŽAO PREDAVANJE U STAMBOL DŽAMIJI

07/03/2016
U nedjelju, 6.3.2016. god., nakon jacije – namaza, Stambol džamija u Novom Pazaru bila je ispunjena džematlijama koji su željno isèekivali predavanje jednog od poznatijih va'iza, prof. Sulja ef. Bahtiæa na temu „Kako saèuvati sebe i porodicu u vremenu iskušenja“.

STAMBOL DŽAMIJA: PREDAVANJE I DRUŽENJE ŽENA

06/03/2016
U nedjelju, 06.3.2016. godine u Stambol džamiji nakon akšam namaza uprilièeno je predavanje za žene na temu  ''Bogobojaznost”. Predavaèi su prof. Enisa Yeyna i Amila Džafo Lièina, koje su, prilikom svog izlaganja istakle važnost takvaluka u vremenu modernizacije društva i pojedinca.
OBDANIŠTE "NAHLA" UZ PODRŠKU H.O. "EMANET" ISPORUÈILI ROBU PRIHVATNOM CENTRU U TUTINU
Oglasavanje
 

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
 
 
 
 
 
 
Anketa
Aktuelne vijesti
Hadis