Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

AKTUELNO

SANDŽAČKI MUFTIJA UPUTIO ČESTITKU POVODOM DANA BOŠNJAČKE NACIONALNE ZASTAVE

Povodom obilježavanja 11. maja, Dana bošnjačke nacionalne zastave, čestitku je uputio predsjednik Mešihata Islamske zajednice Sandžaka, muftija, Hasib ef. Suljović u kojoj se kaže:

STAMBOL DŽAMIJA: U SUSRET MJESECU RAMAZANU

01.04.2017.
U Stambol džamiji, kao i diljem svijeta, obilježena je mubarek noć Lejletu-r-Regaib.

SINAN-BEGOVA MEDRESA: KONKURS ZA DIREKTORA

30/01/2017.
Na osnovu Statuta Mešihata IZ-e Sandžaka i Statuta Sinan-begove medrese u Novom Pazaru, Upravni odbor raspisuje:  K O N K U R S za izbor direktora Sinan-begove medrese

Šemaili šerif III

19.12.2016.
Ibn 'Abbas, r.a. , pripovijeda: "Kada se Allahov Poslanik, a.s. , vratio poslije obavljene nužde, donesoše mu hranu i upitaše ga: - Hoæemo li ti donijeti vodu za abdest? -Nareðeno mi je da uzimam abdest kada hoæu da klanjam." Selman , r.a., kazuje: "Proèitao sam u Tevratu da je bereket u hrani kada se poslije jela operu ruke, i upitao sam Allahovog Poslanika, a.s. , o tome. On mi odgovori: - Bereket je u hrani kada se ruke operu prije i poslije ...

Muhammedov, a.s., šemaili šerif II

16.12.2016.
Muhammed b. Sirin pripovijeda: "Kada smo jednom prilikom sjedili kod Ebu Hurejreta, Ebu Hurejre bijaše ogrnut sa dva lanena obojena ogrtaèa. On se useknu jedenim od njih, a zatim primijeti: Vidi, vidi! - Ebu Hurejre se useknu u laneni ogrtaè. Zaista ja sam padao u nesvijest u prostoru izmeðu minbera Allahovog Poslanika, a.s . , I Aišine, r.a., sobe. Tada bi neko prišao i stavio mi nogu na moj vrat misleæi da sam poludio. No, mene nije ...

Bajramska èestitka muftije Hasiba ef.Suljovica

Bajramska èestitka muftije Hasiba ef. Suljoviæa  Povodom nastupajuæeg Ramazanskog Bajrama, u ime Mešihata Islamske zajednice Sandžaka, i u svoje lièno ime, svim pripadnicima Islama 

Mešihat Sandžaka na sjednici donio sljedeæe zakljuèke

4.6.2016
Mešihat Islamske zajednice Sandžaka, na vanredenoj sjednici održanoj dana, 3.6.2016. godine u Novom Pazaru razmatrajuæi aktuelna dešavanja nakon odluka Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije od 29.5.2016. godine, donio je sljedeæe zakljuèke kojima želi obavijestiti javnost o pravom trenutnom stanju u Islamskoj zajednici.

Mubarek noæ Lejletul-berat

20.05.2016.
Osmi mjesec po hidžretskom kalendaru je Ša'ban, jedan od najodabranijih mjeseci u kome je velika prilika za osvajanje Allahove dž.š. ljubavi, milosti i oprosta. Ovaj mjesec neki nazivaju još i el-šehru-l-mu'azam, velièanstveni mjesec.

Reisul-ulema Zilkiæ poziva muftiju Dudiæa na razgovor o bezuslovnom ujedinjenju

21.03.2016
OTVORENO PISMO MUFTIJI DUDIÆU - Pismo prenosimo u cjelosti

SULJO EF. BAHTIC ODRŽAO PREDAVANJE U STAMBOL DŽAMIJI

07/03/2016
U nedjelju, 6.3.2016. god., nakon jacije – namaza, Stambol džamija u Novom Pazaru bila je ispunjena džematlijama koji su željno isèekivali predavanje jednog od poznatijih va'iza, prof. Sulja ef. Bahtiæa na temu „Kako saèuvati sebe i porodicu u vremenu iskušenja“.

Predstavnici najveæih vakufskih fondacija u Turskoj u posjeti Bakije-hanume medresi

11/01/2016.
Direktor Bakije-hanume medrese mr Sami ef. Džeko ugostio je danas, 11.01.2016. godine, sa svojim saradnicima i direktorom Ženske Medrese u Tutinu prof. Nusretom ef. Gusincem, visoku delegaciju predstavnika vakufskih fondacija iz Turske na èelu sa predstavnikom Ilim Yayma Cemiyeti organizacije Salih Sağır-om.

HO “EMANET”: Pomoæ izbjeglicama se nastavlja

08/12/2015.
Rukovodilac HO “Emanet” Dževad ef. Zejneloviæ navodi da je prethodna akcija prikupljanja pomoæi izbjeglicama uspješno sprovedena, ujedno istièe spremnost džematlija da se akcija nastavi na podruèju Mešihata IZ-e Sandžaka

Muftija Hasib ef. Suljoviæ posjetio azilante u Preševu

03/12/2015.
U organizaciji Mešihata IZ Sandžaka i humanitarne organizacije Emanet prikupljena je i dostavljena pomoæ u vidu hrane odjeæe i obuæe azilantima u Preševu.

HUMANITARNA ORGANIZACIJA “EMANET” POMAŽE IZBJEGLICAMA

19/11/2015.
Svakodnevno posmatramo preko medija muke i stradanja izbjeglica koji prolaze kroz našu zemlju, a imajuæi u vidu da se nalazimo pred još hladnijim zimskim danima.

Islamska zajednica osuðuje ispisivanje islamskih simbola na kapiji crkve u Novom Pazaru

04/11/2015.
Mešihat islamske zajednica Sandžaka osuðuje ispisivanje islamskih simbola na kapiji crkve u Novome Pazaru i taj èin smatra atakom na vjerska prava i slobode

HADZ, 2015.

27/09/2015
 

Godina dana od preseljenja na ahiret hafiza Izeta ef. Mašoviæa

09.09.2015
U èetvrtak, 10.09.2015. iza podne namaza u hadži Šefkovoj džamiji prouèena je hatma za dušu dugogodišnjeg imama ovog džemata, hafiza Izeta ef. Mašoviæa, koji je prije taèno godinu dana preselio na ahiret.

Savjeti hadžijama - podjela ihrama i putnih torbi

02.09/2015.
Odlazak na hadž je najznaèajniji dogaðaj u životu svakog vjernika, a da bi se ovaj obred obavio što je moguæe potpunije i ispravno, potrebno je ozbiljno se pripremiti.

SANDŽAÈKI MUDERIS GODINE: Noæi najljepših vazova i uèenja Kur’ana

25/08/2015
U ponedjeljak, 24.08.2015. godine, na platou ispred Stambol džamije zapoèeta je manifestacija “SANDŽAÈKI MUDERIS GODINE” koju organizuje sektor za da’vu Rijaseta Islamske zajednice Srbije.
OBDANIŠTE "NAHLA" UZ PODRŠKU H.O. "EMANET" ISPORUÈILI ROBU PRIHVATNOM CENTRU U TUTINU
Oglasavanje
 

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
 
 
 
 
 
 
Anketa
Aktuelne vijesti
Hadis