Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

ISRA I MI'RADŽ POSLANIKA, SALLALLAHU ALEJHI WE SELLEM

U subotu, 26. redžeba 1433.h., što odgovara 16. junu 2012. godine, nastupa noæ Isra'a i Mi'radža po Takvimu Rijaseta Islamske zajednice Srbije.


Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom èasu preveo Svog roba iz Hrama svetog u Hram daleki, èiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. On, uistinu, sve èuje i sve vidi. (Kur'an, El-Isra, 1)

Ovim ajeti-kerimom poèinje sura El-Isra. Isra se u arapskom jeziku kaže za noæno putovanje. Znaèenje rijeèi miradž je ispeti se na visinu, uzdignuti se.

Isra i Miradž se dogodio nakon serije tužnih dogaðaja koji su se ticali Poslanika, s.a.v.s. a najznaèajniji: su smrt njegovog amidže Ebu Taliba, koji je štitio Muhammeda od zlostavljanja Kurejšija, kao i smrt supruge Hatidže, koja mu je ulivala snagu, èvrstinu i odluènost, te intenziviranje zlostavljanja Kurejšija i njihovih saradnika, tako da je ta godina nazvana Godinom žalosti.

Uzvišeni Allah je odluèio da Svog Poslanika oraspoloži blagodarnim putovanjem, na kojem je klanjao namaz predvodeæi ostale vjerovjesnike. Sam poèetak ovog ajeta (Hvaljen neka je...) u arapskom jeziku se upotrebljava onda kada se èovjek neèemu èudi.

Dalje, Allah,dž.š., govori da je u toku jedne noæi preveo Muhammeda, s.a.v.s., iz Mesdžid- Harama, a to je mesdžid u Mekki, u Mesdžid-Aksa, a to je Kudusi-šerif, koji se nalazi u Jerusalimu. 

Te noæi nareðeno je Džibrilu da dovede Buraka, bržeg od svjetla munje. Iz Kabe polazi Poslanik, s.a.v.s., sa Burakom i dolazi u Mesdžidu-l-Aksa, gdje je klanjao dva rekata tehijjetu-lmesdžid.

Ovo je prvi dio putovanja (Isra), o kome govori i sam Kuran. Miradž je Poslanikovo putovanje te iste noæi iz Mesdžidu-l-Aksa u viši duhovni svijet, gdje je, prolazeæi od prvog do sedmog neba, imao susrete sa ostalim Božijim poslanicima.

Nikada niko nije bio bliži Allahu, dž.š., kao Muhammed, a.s., na Miradžu. Te noæi Muhammed je vidio Džibrila u njegovom prirodnom liku, zatim Džennet i Džehennem, nagrade i kazne, te meleke. Allah, dž.š., u ajetu kaže: Preveo je Svog roba.

Ovo je odgovor onima koji kažu da je Poslanik bio samo dušom, a ne tijelom. Abdom na arapskom jeziku imenujemo èovjeka s dušom i tijelom, a ne može se reæi abd samo za dušu ili samo za tijelo. Vrlo èesto se kod nas èuju rijeèi: "Niko nije bi na taj svijet, da bi znao..." Evo, Poslanik, s.a.v.s. je bio i vratio se.

Miradž je istinski dogaðaj i onaj ko ne vjeruje u Miradž Poslanika, taj ne može biti vjernik. 

Onaj ko vjeruje u èetvrti imanski šart "ve rusulihi", vjeruje da Muhammed govori samo istinu, jer Allah, dž.š., kaže: On ne govori po hiru svome, to je samo Objava koja mu se obznanuje (Kur'an, En-Nedžm, 3, 4).

Jednog dana je Allahov Poslanik, s.a.v.s., upitao ashabe: "Ko je od vas ulazio u Džennet?" Abdullah ibn Omer, r.a., reèe: "Ja, Allahov Poslanièe!" Èuvši rijeèi svoga sina, Omer, r.a., stavi ruke na svoje lice. Nakon toga, Poslanik, s.a.v.s., upita: "Ko je od vas pio sa džennetskih rijeka?" Abdullah ponovo reèe: "Ja, Allahov Poslanièe!" Tada Omer svojim rukama prekri svoju glavu. Poslanik, s.a.v.s., ponovo upita: "Ko je od vas probao džennetske plodove?" Abdullah reèe: "Ja, Allahov Poslanièe!" Poslanik, s.a.v.s., reèe: "Kaži im, o Abdullahe!" - "Allahov Poslanièe, tvojim ulaskom u Džennet - i ja sam ušao, tvojim piæem sa džennetskih rijeka - i ja sam pio i tvojim jelom džennetskih plodova - i ja sam jeo", reèe Abdullah ibn Omer.

Jedan od najveæih darova Miradža je propisivanje namaza. Namaz je jedini ibadet koji je Allah, dž.š., propisao dok je Poslanik bio na nebu, a upravo zato da ukaže na njegov znaèaj, s kojim se ništa ne može uporediti.

Namaz je na nebu propisan da bude miradž s kojim se ljudi mogu uzdiæi uvijek kada ih zaokupe ljudske strasti, problemi i tegobe. Allah, dž.š., kaže: Tražite pomoæ sebi u strpljenju i namazu, a to je zaista teško... (Kur'an, El- Bekara, 45).

Mali je broj onih vjernika koji se, kada zapadnu u iskušenja, sjete iskušenja Muhammeda, s.a.v.s., i odmah stanu na namaz i tu naðu odmor. Jer uloga namaza je èišæenje, pranje i skidanje tereta sa duše. Poslanik, s.a.v.s., imao je obièaj da u teškim situacijama kaže Bilalu: "Odmori nas, o Bilale!" (Ebu Davud, Ahmed).

Dakle, odmori nas namazom! Nakon ovoga, nadam se, neæemo se više èuditi što se vjernik nakon namaza osjeæa posebno lahkim i rastereæenim od tegoba i problema.Autor: Hafiz Izet ef. Mašoviæ


OBDANIŠTE "NAHLA" UZ PODRŠKU H.O. "EMANET" ISPORUÈILI ROBU PRIHVATNOM CENTRU U TUTINU
Oglasavanje
 

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
 
 
 
 
 
 
Anketa
Aktuelne vijesti
Hadis