Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

Lejletu-r-Regaib, noć želja, nade i ibadeta

Danima je Ibrahim a. s., učio dovu u kojoj je molio Allaha dž. š. da arapskom narodu pošalje poslanika. Dova Ibrahim a. s. je pomenuta u Kur'anu i glasi:

"Gospodaru naš, pošalji im Poslanika jednog od njih koji će im čitati Tvoje ajete, podučavati ih Knjizi i mudrosti i oplemenjivati ih. Zaista si Ti jak i mudar." Suretul-Bekare, ajet 130

Dvije mubarek noći su u mjesecu Redžebu: Lejletu-r-Regaib i Lejletu-l-Mi'radž, koje predstavljaju prve vjesnike, nama muslimanima, najdražeg gosta - RAMAZANA. (Lejletu-r-Regaib je u četvrtak, 23.05.2012. godine)

Noć Lejletur-regaiba bila je prekretnica, koja je objasnila razlog svega stvorenog na ovom svijetu. Ova noć je dala prvoj, jedinoj i pravoj vjeri, najvećeg oslonca, pomagača i borca za vjeru islam. Čista i nježna ljubav hazreti Amine i Abdullaha poklonila je ljudima budući Uzor u svemu.

"Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na ovom svijetu i koji često Allaha spominje." S. El-Azhab, ajet 21.

U noći Lejletur-regaiba javili su se vidljivi znaci Poslanika, kojeg je još Isa a. s. najavio svojim učenicima, a što i Kur'an potvrđuje.

"Kad Isa, sin Merjemin, reče: O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljen Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će doći poslije mene". S. Es.Saff, ajet 6.

Lejletul- regaib je i noć dova, želja i nade. Imajući na umu da je dova ili molba Allahu dž. š., bila i ostala spona i most koji povezuje Stvoritelja i Njegovo stvorenje; nemojmo propustiti da u noći Lejletur-regaiba dokučimo Allahovu milost, blagodat i bereket.

Dova je posebno potrebna današnjem čovjeku koji u brzom i dinamičnom životu često izgubi orijentaciju i islamsku ravnotežu između duhovnog i materijalnog

Zato vjernici u ovoj noći mole Allaha dž. š. da im primi tewbu - pokajanje. Ali, vjernici moraju znati da je ovo i noć kada i obične svakodnevne želje i nade mogu uputiti svome Gospodaru Allahu dž. š., koji dove, želje i nade vjernika prima i ispunjava.

Allah dž. š. dozvoljava da želje i nade ožive u ovoj mubarek noći i da dobiju krila. U ovoj noći nek vjernici otvore svoja srca i duše i ne sumnjaju u Allahovu dž. š. milost koja je neograničena
Noć Lejletu-r-Regaiba obilježavamo mnogobrojnim ibadetima: zikrom, postom, učenjem Kur'ana i salavata. 

U ovoj noći klanja se i poseban nafile namaz koji ima dvanaest rekjata.
Nakon svaka dva rekjata predaje se selam.

Na svim rekjatima uči se Fatiha (tri puta), zatim sura El-Kadr (Inna enzelnahu) i dvanaest puta sura Ihlas (Kul huveallhu ehad.

Po završetku ove nafile namaza prouči se salavat: "Allahumme salli ‘ala Muhammedin-nebijjil-umijji ve ‘ala alihi ve sahbihi ve sellim".

Zatim se učini sedžda na kojoj se sedamnaest puta uči: "Subbuhun kuddusun rabbuna ve rabbul-melaiketi ver-ruh".

Vrativši se sa sedžde treba proučiti dovu: "Rabbigfir verham ve te džavez ‘amma te'alem inneke entel-e'azzul-ekrem. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hejji' lena min emrina rešeda."

Poslije toga se ponovo vratiti na sedždu i proučiti:"Subbuhun kuddusun rabbuna ve rabbul-melaiketi ver-ruh", na ovoj sedždi istaknuti želju koja će ako Bog da biti primljena.

Vjerovjesnikova, a.s., dova koja glasi:

"Allahumme barik lena fi redžebe ve šabane, ve belligna ramadane. "

"Allahu naš, podari nam bereket u redžebu i šabanu i podari nam da dočekamo ramazan".

Bože Milostivi, Učini da samo Tebi služimo! Da se grijeha klonimo! Da istinu govorimo! Da dobra djela činimo! Da se tuđeg hakka klonimo! Ne dozvoli da nas zavara uspjeh, niti poraz baci u očaj! Nauči nas da je tolerancija najviši stupanj moći, a želja za osvjetom, prvi znak slabosti! Bože Pravedni, Kada se mi ogriješimo o ljude, podari nam snagu izvinjenja! A kada se ljudi o nama ogriješe, podari nam snagu oprosta!

Allahu Sveznajući, nauči nas kako da zaslužimo Tvoju uputu, milost i oprost. Pouči nas, Bože, da mijenjamo kod sebe ono što nije dobro, jer znamo da Ti nećeš promijeniti stanje jednog naroda dok se on sam ne promijeni!

Allahu Milostivi, olakšaj nam izbor. Uputi nas pravim putem. Pokaži nam šta je za nas najbolje, jer mi smo svjesni da bez Tvoje upute i pomoći mi smo nemoćni. Zato Ti učimo dovu - Bože, ako mi zaboravimo Tebe, nemoj Ti zaboraviti nas! Amin!


mesihatsandzaka.rs