Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

GORUŠICA

Gorušica je oseæaj, žarenja-peèenje u donjem delu grudnog koša. To je glavni simptom gastroezofagealne refluksne bolesti. (GERB-a).

UZROK
U toku jela hrana prolazi kroz jednjak u želudac. Mišiæ izmedju jednjaka i želuca se opusti(relaksira) i omoguæava prolazak hrane u želudac. Kada je ovaj mišiæ oslabljen kiselina iz želuca vraæa se u jednjak. Ovo izaziva oseæaj peèenja koji se naziva gorušica.

Drugi uzroci GERB-a su :
Stanja kao sto su :
Interakcija sa hranom koja prolazi kroz jednjka.
Poveæana produkcija kiseline.
Moguæi nasledni èinioci.

FAKTORI RIZIKA
Faktori rizika poveæavaju šansu nastanka GERB-a. Reæi lekaru ako imate bilo koji od ovih faktora rizika :
Debljina
Trudnoæa
Znate da imate hijatus herniju- slabost dijafragme (veliki mišiæ koji odvaja grudnu od trbušne duplje) uzrokujuæi da želudac delimièno sklizne-predje u grudnu duplju.
Vežbanje nakon jela (naroèito džogiranje ili trèanje)
Pušenje
Konzumiranje alkohola
Konzumiranje èokolade(može pogoršati vaše simptome)
Konzuimirate piæa sa kofeinom
Konzumiranje masne hrane
Korišæenje odredjenih lekova
Antihilinergici
Blokatori kalcijumovih kanala
Theophyline
Nesteroidni antiimflamatorni lekovi(NSAID)
Quinidine
Tetracycline
Kalijum ili preparati gvoždja
Anti-osteoporosis lekovi alendronate
Hormonska supstituciona terapija.

Prethodno ste oeperisani zbog gorušice, hirurgija refluksne bolesti i vagotomija
Imate astmu i koristite lekove za astmu
Imate i leèeniste se od èira
Bolujete od nekih bolesti , kao što su dijabetes,karcinom, skolioza, cistièna fibroza, i bolesti nervnog sistema
Imate urodjene bolesti respiratornog i gastrointestinalnog sistema
Alergièni ste na hranu i lekove

SIMPTOMI
Gorušica se najèešæe javlja nakon prejedanja ili ležanja nakon obilnog obroka . Simptomi mogu trajati nekoliko minuta ili sati.

Ozbiljnost simptoma zavisi od :
Slabosti mišiæa
Kolièine kiseline koja ulazi u jednjak
Kolièine pljuvaèke koja neutrališe kiselinu.

Simptomi obuhvataju:
Oseæaj žarenja-peèenja koji se na poèetku javaljaju i donjem delu grudnog koša a kasnije se širi naviše.
oseæaj vraæanja hrane
Kiseo i gorak ukus u grlu
Bol koji se pogoršava pri savijanju tela napred, pri ležanju, vežbanju i dizanju teških predmeta

Drugi simptomi i komplikacije kod refluksa su .
Suvo grlo
Promuklost
Hronièni kašalj
Oseæaj knedle u grlu
Astma
Grub glas
Budjenje sa oseæajem gušenja

U sluèaju stalnog prisustva refluksa , kiselina može oštetiti jednjak. Simptomi ošteæenja jednjaka su:
Krvarenje i ulceracije na jednjaku
Otežano gutanje
Povraæanje krvi
Crna i katranasta stolica
Zapaljenje i ožiljci na jednjaku
Barret-ov jednjak - Ovo je prekancersko stanje jednjaka koje nema karakteristièan simptom , i može se dijagnostikovati samo pomoæi endoskopskog pregleda.
Problemi sa zubima ( s obzirom na desjstvo kiseline na zubnu gledj)

DIJAGNOZA
Oseæaj gorušice može biti slièan ako kod infarkta miokarda. Ako osetit ovaj bola odmah pozoviti Hitnu Pomoæ-94 .
Lekar æe vas pitati u vezi vaših simptoma i bolovanja prethodnih bolesti, i izvršiæe pregled. Pregled može da obuhvati :
Barijumsko-rentgensko snimanje gornjeh dela sistema za varenje.
24 èasovni PH monitoring- cev stavljena kroz jednjak u cilju menjena kiselosti u donjem delu jednjaka
Manometrija - pregled pomoæu koga se meri pritisak u donem delu jednjaka.
Endoskopija - cev sa svetlom i kamerom koja se niz grlo uvodi u jednjak u cilju pregleda jednjaka i želuca , kao i uzimanja iseèaka njihovih sluznica sa analizu .
Biopsija - mali delovi tkiva jednjaka koji se uzimaju u cilju odredjivanja kolièine kiseline ili pritiska u jednjaku.

LEÈENJE
Ciljevi leèenja su da se smanji broj epizoda gorušice i njenih komplikacija :
Zaustavljnje prolaska kiseline nazad u jednjak
Smanjenje produksije kiselne u želucu.
Leèenje može obuhvatiti:

Lekovi

lekovi mogu biti :
Mnogobrojni antacidi- koji neutrališi kiselinu: brzo deluju ali se mogu javiti problemi kod njihove dugotrajne primene (Maalox, Turns, Rolaids, Mylanta)
Mnogobrojni H-2 blokatori- koji zaustavljaju produksiju kiseline (Tagamet, Pepcid,Zantac)
inhibitori protonske pumpe- suprimiraju proizvodnju kiseline ili smanjuju moguænost prelaska kiseline u jednjak. (omeprazole, lansoprazole)
Lekovi koji prekrivaju i štite površinu želuca. (sucralfate)
Lekovi koji pojaèavaju funksiju donjeg jednjaèkog sifinktera (metoclopramide).

PROMENE NAÈINA ŽIVOTA

Obuhvataju:
Voditi dnevnik o hrani koju jedete i vašu reakciju na nju. Pravite postepene promene u vašoj ishrani beležite rezultate
Izvegavati hranu koja može da uzrokuje simptome, kao što je :
Masna hrana
Pržena hrana
Ljuta hrana
Beli i crni luk
Èokolada
pepermint
Kiselo voæe
Paradajz
Paprike
10. Alkohol
11. Kafa
12. Gazirana piæa
Jesti kolièinski manje obroke
Napraviti pauzu od najmanje 2-3 sata izmedju jela i ležanja
smršati
Prestati pušiti
Izbegavati nošenje kaiša i tesne odjeæe. To može poveæati pritisak na trbuh.
Spavati na podignutom izglavlju(12-15 cm)

HIRURGIJA
Ako su simptomi ozbiljni i ne reaguju na terapiju lekovima , hirurgija se može uzeti u razmatranje .

Fundoplikacija

hirurg koristi gornji deo želuca kojim obmotava jednjak. To dovodi do poveæanja pritiska na mišiæ koji je na ulasku u želudac. U slucaju da imate hijatus herniju , ona u istom aktu može biti tretirana.
U nekim sluèajevima hirurgija se može izvesti kroz male rezove i to se zove laparoskopija
I hirurgija i dugotrajno leèenje su efikasni kod GERB-a. Ako butete podvrgnuti hirurškoj intervenciju , možda æe potreba uzimanja lekova protiv gorušice prestati. Razgovarajte sa svojim doktorom koji je najbolji vid leèenja za vas.

PREVENCIJA
Promena naèina življenja može prevenirati gorušicu , a to obuhvata :
Izbegavati prejedanje
Sedeti 2-3 sata nakon jela
Izbegavati nošenje tesne odjeæe
Spavati na podignutom uzglavlju
Ne pušiti
Izbegavati piæa koja sadrže alkohol ili kofein
Promeniti jelovnik da bi izbegli hranu koja vam smeta
Žvakati žvakaæu gumu bez šeæera 30 min. nakon jela. Ovo æe poveæati produkciju pljuvaèke koja može da neutraiše želudaènu kiselinu u jednjaku.
Održavati „zdravu kilažu"
Kontrolisati stres.Pripremio i preveo Mr sc Ognjan Skrobiæ, VI odeljenje I hirurške klinike, Centar za hirurgiju jednjaka KC


OBDANIŠTE "NAHLA" UZ PODRŠKU H.O. "EMANET" ISPORUÈILI ROBU PRIHVATNOM CENTRU U TUTINU
Oglasavanje
 

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
 
 
 
 
 
 
Anketa
Aktuelne vijesti
Hadis