Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Video

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

ZEKAT I SADEKATUL-FITR

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te'ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka. 

Neka je salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. 

Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, i koji upućuju druge na dobro sve do Sudnjeg dana.


Propisi sadekatul-fitr


"Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih sigurno smiriti. - a Allah sve čuje i sve zna." (Et-Tewbe, 103.)

Zekatul-fitr ili sadekatul-fitr je obaveza svakog muslimana shodno hadisu koji se bilježi od Abdullaha b. Omera r.a., koji kaže: "Allahov Poslanik s.a.w.s., je u obavezu stavio izdvajanje sadekatul-fitra: jedan sa'a hurmi ili jedan sa'a ječma, i to za svakog muslimana bio on slobodan ili rob, muško ili žensko!" (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesa'i, Ibnu Madždže)

Kada je Allah, dž.š., stvorio insane propisao im je nafaku i dao im opskrbu. 


Međutim, niko od ljudi nema istu nafaku, pa tako imamo bogate, prosječne i siromašne. Ono što je jako bitno naglasiti da je Uzvišeni ostavio način, put da dio imetka bogatih dođe u ruke siromašnih, a to je putem zekata, sadekatul-fitra, obične sadake itd. To potvrđuje i Kur'an, a.š. :

Dakle, dati zekat je stroga obaveza (fard) svakog imućnijeg muslimana i muslimanke i to je jedan od šarata islama. S druge strane jezički zekat znači čišćenje ali i uvećanje, jer davanje u ime Allaha nikada nikoga nije osiromašilo, naprotiv učinilo ga je samo bogatijim

Da bi neko bio dužan dati zekat, navedena imovina mora imati određenu vrijednost, a ta najmanja količina imovine koju treba da imamo da bi bili obavezni dati zekat zove se nisab.

Nisab je naravno različit ovisno o vrsti imovine, pa tako nisab zlata je 91,6 g, nisab srebra 641,5 g, nisab za trgovačku robu je adekvatan nisabu zlata, nisab za krupnu stoku je 30 grla, a za sitnu 40 brava, dok nisaba na poljoprivredne proizvode po hanefijskom mezhebu nema, nego se daje na sve što je ubrato ili požnjeveno.

 


Mudrost propisivanja sadekatul-fitra:


Sadekatul-fitr je prvashodno propisan za izdvajanje kako bi ispunio eventualne propuste koje su se javile u ramazanskom postu isto kao što je propisano učiniti sehvi-sedždu radi određenih nepravilnosti prilikom obavljanja namaza! Abdullah b. Abas r.a., kaže: 


"Allahov Poslanik s.a.w.s., je u obavezu stavio izdvajanje sadekatul-fitra, kako bi nam očistio post od ružnih riječi i postupaka, i kako bi se siromasi mogli nahraniti. Ko dadne sadekatul-fitr prije bajram namaza biće mu kabul, a ko tu sadaku udijeli nakon klanjanja bajram-namaza biće mu obična sadaka!" (Ebu Davud, Ibnu Madždže, Darekutni, Hakim)


Sadekatul-fitr je propisan i zbog potreba siromaha i sirotinje kako bi mogli makar bajramske dane dočekati u rahatluku i veselju. Abdullah ibnu Omer r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., u obavezu stavio izdvajanje sadekatul-fitra, rekavši: "Opskrbite sirotinju u bajramskim danima kako ne bi morali bar tada prositi!" (Darekutni, 2/152., br.67.)

 


Kome se daje sadekatul-fitr?

 

1. Sadekatul-fitr se može dati bilo kojoj od osam kategorija ljudi spomenutih u ajetu o zekatu. Allah dž.š., kaže: "Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku-namjerniku. Allah je odredio tako! Allah sve zna i mudar je." (el-Tevba, 60.) Ovo je stav većine islamskih učenjaka za razliku od pravnika malikijske pravne škole.