Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

Fakultet islamskih nauka u BeograduRijaset Islamske zajednice Srbije, kao osnivač Fakulteta islamskih nauka u Beogradu, na redovnoj sjednici održanoj dana 28. 07.11 godine, a na osnovu prijedlioga nastavno-naučnog vijeća FIN, saglasno Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije, Statuta Fakulteta i Pravilnika o izboru zvanja nastavnika i saradnika na Fakultetu islamskih nauka, donio je:


1. Odluku o izbor u zvanje predavača za naučnu oblast "Opšte obrazovanje"

    - Dr. Abdullah Numan za predmet sufizam i komparativne religije;

    - Mr. Muhamed Demirović za predmet Fikh;

    - Mr. Pajazit Nicević za predmet Akaid;

    - Mr. Nadir Dacić za predmet Islamska kultura i civilizacija;

    - Mr. Hafiz Izet Mašović za predmet Tefsir i Kiraet .


2. Odluku o izboru prodekana za nastavu na Fakultetu islamskih nauka u Beogradu
Na osnovu prijedloga Nastavno naučnog vijeća za prodekana za nastavu Fakulteta islamskih nauka je izabran Mr. Muhamed Demirović

 

3. Odluka o finasinskom planu Fakulteta islamskih nauka za školsku 2011/2012.godinu.

 

4. Odlku o prihvatanju prijedloga nastavnog plana i rada na Master studijama na Fakultetu islamskih nauka i angažovanje profesora na master program.