Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

MJESEC ŠA'BAN I LEJLETU-L-BERATOsmi mjesec po hidžretskom kalendaru je Ša'ban, jedan od najodabranijih mjeseci u kome je velika prilika za osvajanje Allahove dž.š. ljubavi, milosti i oprosta. Ovaj mjesec neki nazivaju još i el-šehru-l-mu'azam, velièanstveni mjesec. 

15. šabana je mubarek noæ Lejletu-l-Berat, kada Uzvišeni Allah odredjuje ljudske sudbine za narednu godinu. Ona nas podsjeca na skori dolazaka najdražeg nam gosta Ramazana, da bismo se duhovno i fizièki pripremili za post i ostale ibadete koji nas griju u Ramazanu.

Lejletu-l-Berat je noæ kada meleki po Allahovom emeru pišu u Levhi mahfuz za godinu buduæu, šta æe se desiti, ko æe se roditi, ko æe umrijeti u toj godini, koliko æe kome nafake doæi, ko je upisan meðu dobre, a ko meðu griješne robove.Tu se noæ rješava sve sta æe se odraziti za godinu.

Lejletul-Berat je noæ najhairnija za ibadet poslije Lejletul-kadra.

Tu noæ Allah dž.š. pošalje meleka koji govori od akšama do zore: "O vi Allahovi robovi, ima li iko da se kaje na svojim grijesima, da mu se pokajanje primi? Da mu se ispuni dova ove mubarek noæi?"

Pa onaj ko se god obrati Allahu dž.š. ove mubarek noæi ponizno i skrušeno i zamoli Allaha dž.š. neæe ga Allah dž.š. odbiti od Svoje kapije.

Tim povodom Hazrti Alija r.a. preonosi od Poslanika s.a.v. da je rekao:

"Kada nastupi petnaesta noæ mjeseca Šabana provedite je u ibadetu, a naredni dan postite. Uistinu, Allah u njoj pita : 

"Trazi li neko oprosta, pa da mu oprostim, trazi li neko opskrbu, pa da ga opskrbim, ima li neko u belaju ili bolesti, pa da mu to oklonim, ima li neko to, ima li neko to, sve do pojave zore". (Ibn Madže)


Allahov Poslanik Muhammed a.s. je na poèetku mjeseca redžeba i ša'bana uèio i nama preporuèio uèiti slijedeæu dovu: "Allahumme barik lena firedžebe ve ša'abane vebelligna ramadane" - "Bože, blagoslovi nas u redžebu i šabanu i daj nam da doèekamo ramazan." (Taberani)

Poslanik Muhammed a.s., reèe: „To je mjesec èije su blagodati ljudi zanemarili...". Uistinu, brojne su blagodati ovoga mjeseca. Kada bismo ih brojali, nebismo ih mogli prebrojati. Allahova Milost je neizmjerna. 

Dio te Božanske milosti je i u ovom vremenu. tj. mjesecu. Tim više, što je ovaj mjesec ispred najodabranijeg mjeseca ramazana i njegove prve desetine koja je oznaèena kao rahmet - milost Allahova. 

Današnji èovjek nema vremena, sve više zaboravlja, pa i na krupne stvari - blagodati, termin kakav je ovdje upotrebljen, posebnu danas, u ovom vremenu trke za dunjalukom, brojnim stresovima, kako kažu neki, ‘brzo se živi'.

Poslanik s.a.v.s. je postio bijele dane (13., 14. i 15. dan hidžretskog mjeseca)! Oživimo i na taj naèin sunnet Poslanika s.a.v.s. i ujedno se pripremajmo za mubarek ramazan! Preispitajmo se u kom pravcu se zaista okreæemo i je li naša kibla uistinu Kaba ili nešto drugo!!!


Bože naš, kada ožednimo, Ti nas napoj! Kada onemoènemo, Ti nas ojaèaj! Kada skrenemo, Ti nas vrati na pravi put! Kada obolimo, Ti nas izlijeæi! Kada te zaboravimo, Ti nas podsjeti! Kada nas neznanje o Tebi zadesi, Ti nas pouæi! Kada nam oteža put ka Tebi, Ti nam olakšaj! Kada osiromašimo, Ti nas uèini imuènima! A kada se udaljimo od Tebe, Ti nas približi Sebi, o, Najmilostiviji. Podari nam znanje koje je korisno, opskrbu koja je halal i djelo koje æe primljeno biti. Olakšaj nam, nemoj nam otežavati i podari nam svoj oprost, jer Tebi se mi vraèamo!


                                                             mesihatsandzaka.rs


OBDANIŠTE "NAHLA" UZ PODRŠKU H.O. "EMANET" ISPORUÈILI ROBU PRIHVATNOM CENTRU U TUTINU
Oglasavanje
 

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
 
 
 
 
 
 
Anketa
Aktuelne vijesti
Hadis