Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

LEJLETU-L-MI’RADŽDraga braćo, draga omladino. Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na najčasnijeg, najodabranijeg, najpotpunijeg, najmoralnijeg i najboljeg Allahova roba, Muhammeda s.a.v.s., na njegovu porodicu, na ashabe i na sve one koji ih slijede u dobru do kijametskog dana. 

Uskoro nam dolazi jos jedna mubarek noć, noć koja se zove Lejletul mi'radž ili kao što je neki zovu Lejletul-Isra' za koju se vežu brojne pouke i poruke. Noć lejtetu-l-mi'radža je u utorak, 28.06.2011.god. 

Zbog vrijednosti ove noći Allah dž.š. je spominje u Kur'ani Kerimu i kompletnu suru naziva po tom jedinstvenom događaju. U suri zvanoj El-Isra' (noćno putovanje), na samom početku ove sure Allah dž.š. kaže sljedeće:

"Neka je slavljen Onaj koji je u jednom dijelu noći preveo Svoga roba iz Časnog Mesdžida (Mekke) do Dalekog Mesdžida (Jerusalima) čiju smo okolinu blagoslovili kako bi mu neka naša znamenja pokazali, zaista On sve čuje i sve vidi."(El-Isra', 1)

Ovo noćno putovanje (El-Isra') koje Allah dž.š. spominje kao i uzdizanje u nebo (Mi'radž) se desilo 27 redžepa, i spada u jednu od mu'džiza Allahova Poslanika s.a.v.s.

Noćno putovanje Allahova Poslanika se sastojalo iz dva dijela. Prvi je bio putovanje na krilatom Buraku koji ga je na svojim leđima prenio od Mekke do Jerusalima, a drugi dio je bilo uzdizanje Allahovog Poslanika kroz nebeske sfere do Allaha Uzvišenog.

Ovim putovanjem ukazano je na vrijednost trećeg najznaćajnijeg mjesta za muslimane, a to je Mesdžidul-Aksa koji je u prošlosti imao veoma burnu historiju. Danas je u žiži interesovanja svjetske javnosti zbog raseljavanja židova sa palestinskih područja, a u budućnosti će odigrati isto tako značajnu ulogu gdje će se odigrati neki od predznaka Sudnjeg dana, kao sto je bitka zvana Armagedon, sveopšti rat protiv židova itd.

Allahov Poslanik s.a.v.s., je rekao da namaz koji se obavi u Mesdžidul-Haramu vrijedi kao 100000 drugih namaza, a namaz obavljen u Njegovoj dažmiji u Medini kao 1000 namaza, a namaz obavljen u Mesdžidul Aksa kao 500 namaza.

Klanjati u prva dva sveta hrama je svima nama izvodljivo, ali obaviti namaz u Mesdžidul Aksa je skoro nemoguće. Danas se muslimani širom svijeta odnose krajnje nezainteresirano spram ovog svetog mjesta pogotovu oni koji mogu da ga zaštite, koji mogu da utiču na svjetsku politiku. Danas je došlo vrijeme da nekim muslimanima Kuds ama baš ništa ne znači dok drugima Kuds znači sve.

Prisjetimo se da je Kuds bio u rukama krstaša dugi niz godina, ezan se nije čuo njegovim ulicama, bio je u potpunosti zamro glas islama sve dok Allah dž.š. nije probudio ponos kod hrabrog vojskovodje Salhuddina Ejjubije.
Upravo iz tog Kudsa se naš Poslanik vinuo u susret Allahu dž.š. svom Gospodaru. U Medžidul Aksa je klanjao kao imam ostalim poslanicima.
Naš Poslanik uzdiže se ka Allahu dž.š., susreće prijašnje Poslanike na raznim nebesima, svi mu odaju počast i raduju mu se. Od svih ovih susreta najznačajniji je susret sa Musa a.s., koji ga je nasavjetovao da ne opterećava svoj ummet sa previše ibadeta jer njegov ummet neće moći to izdržati. 

Tako Allah dž.š. određuje da se klanja 5 namaza dnevno u toku dana i noći, ali su vrijedni kao 50.

Svaki namaz ima svoje farzove koji se moraju izvršavati, sabah ima 2 rekjata, podne 4, ikindija 4, aksam 3, i jacija 4 rekjata. Sam ovaj broj nije toliko bitan koliko je bitan iman u Allaha Uzvisenog, jer nekima bi bilo previše kada bi bi bio samo jedan namaz koji bi se sastojao od jednog rekjata i opet ga ne bi klanjali. Zasto? Zato jer mu je iman u Allaha i Sudnji dan slab. Zato što ne vjeruje da će pred Allahom dž.š. polagati račun, a hoće, tako mi Allaha Velikog hoće.


Poslanik nam poručuje da je mi'radž jednog vjernika u namazu. Namazom se čovjek približava i uzdiže ka Allahu dž.š. Naši namazi bi trebali da budu takvi, da se namazu radujemo, da ga smatramo susretom sa Allahom, ali nažalost to nije. Koliko ih ima koji smatraju namaz opterećenjem, a ne olakšanjem. 

Ako je namaz susret sa Allahom, vjernik se onda susreće svaki dan, razgovara sa svojim Gospodarom, obraća mu se, moli ga, zahvaljuje mu i time iskazuje svoju ljubav. Šta je sa onima koji nikada ne stanu pred Allaha dž.š, koji mu se ne obraćaju, koji sa njim ne razgovaraju. 

Može li se voljena osoba voljeti a ničim tu ljubav ne pokazati. Da li je takva ljubav iskrena ili je samo na jeziku. Allaha dž.š. volimo i riječima i djelima, jer voljeti ga samo riječima je stvar nifaka-licemjerstva. Da nas Allah dž.š. toga sačuva.

Poslanik neka je na njega mir i spas je na mi'radžu vidio prizore budućeg svijeta, vidio je džennetlije kao i džehennemlije, tako se navodi u podužem hadisu kada je došao do najnižeg neba da je ugledao jednog čovjeka koji sjedi, a s njegovu desnu i lijevu stranu je bila po jedna skupina ljudi. 

Kada bi pogledao na desnu stranu, nasmijao bi se, a kada bi pogledao na lijevu stranu zaplakao bi. Upitah Džibrila ko je ovo? A on reče ovo je Adem a.s., a skupine sa njegove desne i lijeve strane su njegovi nasljednici. Na desnoj strani su džennetlije, a na lijevoj su džehennemlije, pa kad pogleda na desnu stranu nasmije se, a kad pogleda na lijevu stranu zaplače.

Molim Allaha da nas učini od onih koji će biti sa desne strane Adema a.s. i da sjećanje na mi'radž bude povod naše odluke da se čvršće prihvatimo islamskih propisa i pripremimo za Dan polaganja računa. Amin.