Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

Fetve o Sehvi Sedždi

08/02/2011
Svaka osoba i svaka radnja podložni su grješkama i zaboravu, koliko god se čovjek trudio on ih ne može u svakoj situaciji izbjeći, ni namaz nije pošteđen od njih. Često se dešava da čovjek nešto zaboravi u namazu, doda, oduzme, pomiješa i sl. U tom slučaju, on je dužan da ispravi tu grješku na način da nakon predavanja selama na desnu stranu učini dvije sedžde, sjedenje i ponovo preda selam. U šerijatu se ovo naziva Sehvi Sedžda i mi ćemo vidjeti neke od njenih uzroka u Fetvama učenjaka Hanefijskog mezheba.


Kaže Imam El Merginani: "Sehvi Sedžda je obavezna zbog dodavanja ili oduzimanja i čini se na način da se obave dvije sedžde nakon selama zbog Poslanikovih, a.s., riječi: "Za svaki zaborav su dvije sedžde nakon selama."[1] Ona je obavezna zbog ostavljanja vadžiba ili njegovog odgađanja, ili odgađanja rukna iz zaborava - ovo je osnova."[2]


Ovo što je spomenuo Imam El Merginani je osnova kod sehvi sedžde a mi ćemo spomenuti jos neke situacije u kojima je potrebno učiniti sehvi sedždu:

Ako klanja i ne zna da li je klanjao tri ili četiri rekata, ako mu se to dešava prvi put u životu ponovice namaz. A ako mu se to dešava više puta razmisliće pa će uzeti po jačem mišljenju. Ako misli da je klanjao jedan rekat, od dvorekatnog namaza, klanjaće još jedan, zatim će učiniti sjedenje, predaće selam na desnu stranu i učiniti sehvi sedždu. Ako misli da je klanjao dva rekata učiniće sjedenje, predati selam pa učiniti sehvi sedždu. Ako nema preovladavajućeg mišljenja kod njega uzeće po manjem broju preklanjanih rekata. Na primjer, u sabah namazu, uzeće kao da je klanjao jedan rekat ali ce učiniti sjedenje zbog mogućnosti da je klanjao dva, zatim će ustati i klanjati jos jedan rekat , zatim će učiniti sjedenje, selam pa sehvi sedždu.


Ako ustane, ili bude blizi stajanju, onde gdje se sjedi, ili sjedne ili bude blizi sjedenju onde gdje se stoji; ako ustane, uspravi se, nece se vracati na sjedenje i ucinice sehvi sedždu. A ako bude bliži sjedenju vratiće se na sjedenje i neće činiti sehvi sedždu.


Ako imam bude učio naglas onde gdje se treba učiti u sebi ili bude učio u sebi onde gdje se uči naglas, svejedno bilo to mnogo ili malo (po knjigama Zahir Rivajeta) ili onoliko koliko je obaveza učiti u namazu ( tri kraća ili jedan duži ajet) ( po Nevadiru) učiniće sehvi sedždu.


Ako ne prouči Fatihu na prva dva rekata ili na jednom od njih, ili ne prouči suru na prva dva ili na jednom od njih, bice dužan učiniti sehvi sedždu.


Ako na jednom rekatu prouči Fatihu pa ponovo Fatihu pa suru biće dužan učiniti sehvi sedždu.


Ako prouči Fatihu pa suru pa Fatihu, nece činiti sehvi sedždu, a neki su rekli i da hoće.


Ako ne bude učio na prvom sjedenju, ili na zadnjem sjedenju, iz zaborava, i sjeti se nakon selama, obavezna mu je sehvi sedžda. Isto tako i ako zaboravi neki deo. Od Ebu Jusufa se prenosi: "Nece činiti sehvi sedždu". A neki su rekli: "Ako je klanjač imam uzeće se po govoru Ebu Jusufa a ako nije onda po govoru Muhammeda. tj. činice sehvi sedždu.


Ako počne suru pa se sjeti da nije proučio Fatihu, proučiće Fatihu pa suru i učiniti sehvi sedždu nakon selama.


Ako prouči većinu Fatihe a zaboravi ostalo nece činiti sehvi sedždu.


Ako ne prouči veći deo činiće sehvi sedždu.


Ako prouči Fatihu ili ajet na sjedenju ili na ruku'u ili sedždi, ili prouči Et Tehijjatu na ruku'u ili na sedzdi, činiće sehvi sedždu.


Ako na prvom sjedenju posle šehadeta prouči: "Allahumme salli ala Muhammed" činiće sehvi sedždu.


Ako zaboravi prvo sjedenje kod trorekatnog ili četvororekatnog obaveznog namaza činiće sehvi sedždu.


Ako zaboravi Kunut pa se na sjedenju ili nakon uspravljanja sa ruku'a sjeti da ga nije proučio, neće činiti Kunut ali ce učiniti sehvi sedždu.


Ako zaboravi bajramske tekbire činiće sehvi sedždu.


Ako u namazu doda ruku' ili sedždu, nije mu pokvaren namaz ali ce biti obavezan učiniti sehvi sedždu.


Ako posumnja da li je obavio početni tekbir pa ga ponovi i ponovi Subhaneke, a zatim se sjeti da ga je obavio učiniće sehvi sedždu.


Ako klanja kao imam dva rekata pa na drugoj sedždi posumnja da li je klanjao jedan ili dva rekata ili tako posumnja na trećem ili četvrtom rekatu, pa pogleda u one iza sebe da vidi, ako budu ustali da i on ustane a ako budu sjedeli da i on sjedi I to namjerno uradi, nece činiti sehvi sedždu.


I neće činiti sehvi sedždu zbog ostavljanja: podizanja ruku pri početnom tekbiru, Subhaneke, Euze, Bismile na prvom rekatu, Semi'allahu limen hamideh, tespiha na ruku'u i sedždi, podizanja ruku pri tekbirima bajrama.


Ako učini ruku' i prije nego se uspravi ode na sedždu iz zaborava, ispravan mu je namaz po Ebu Hanifi i Muhammedu r.a., ali ce učiniti sehvi sedždu.


Ako doda na prvom sjedenju jedan harf a ne upotpuni salavat, učiniće sehvi sedždu.


                                                             (Kraj prvog dijela)

                                                                  Sami Džeko