Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

STAMBOL DŽAMIJA: U SUSRET MJESECU RAMAZANU

01.04.2017.

U Stambol džamiji, kao i diljem svijeta, obilježena je mubarek noć Lejletu-r-Regaib.


U islamu poznata kao noć želja, nade i ibadeta, obilježena je prigodnim vjerskim programom, gdje su učešće uzeli; imami OMIZ-e Novi Pazar, učenici Sinan-begove medrese, hor "Stambol" i polaznici obdaništa “Nahla”.


Prisutnima se obratio glavni imam OMIZ-e Suljo ef. Bahtić i tom prilikom mubareklisao nadolazeće mubarek dane i dao uputstvo kako treba dočekati blagoslovljeni mjesec Ramazan.


U okviru programa predavanje je održao sandžački muftija, Hasib ef. Suljović, koji je između ostalog rekao:
"Allahumme barik lena fi redžebe, ve ša'bane, ve beligna ramadan!" je dova Muhammed, a. s. kojom mu'mini ulaze u mjesec redžeb. Danas je bio prvi dan mjeseca redžeba, mjesec koji je u Kur'anu spomenut među svetim mjesecima i u kojem se posebno treba čuvati od griješenja.


Nakon nekoliko hiljada godina u noć Lejletur-regaiba (noć želja, nadanja i očekivanja), Allah dž. š. se odazvao dovi Ibrahima a. s. i poslao Poslanika, koji će im ajete kazivati i kojeg treba slijediti.


U ovoj noći je Allah dž.š. ispunio svoje obećanje dato Ijudima, poslavši im ćovjeka potpuno sličnog njima, a ipak drugačijeg i odabranijeg od svih Ijudi.


Lejletul-regaib je i noć dova, želja i nade. Imajući na umu da je dova ili molba Allahu dž. š. bila i ostala spona i most koji povezuje Stvoritelja i Njegovo stvorenje; nemojmo propustiti da u noći Lejletur-regaiba tražimo Allahovu milost, blagodat i bereket.


Dova je posebno potrebna današnjem čovjeku koji u brzom i dinamiačnom životu često izgubi orijentaciju i islamsku ravnotežu izmedu duhovnog i materijalnog.


U ovoj noći otvorimo svoja srca i dše i ne sumnjajmo u Allahovu dž. š. milost koja je neograničena. Lejletur-regaiba obilježavamo mnogobrojnim ibadetima: zikrom, postom, učenjem Kur'ana i salavata.


Brado i sestre, upoznajmo jedan hadis Muhammeda a.s. koji nam može biti od velike koristi u ovom vremenu kada je većina Ijudi siromašno, ili su blizu siromatva, kada je velika razlika u raspolaganju materijalnim dobrima, kada se rodbinske veze kidaju zbog nemara, kada slabi i bespomoćni trebamo zatražiti pomoć na pravoj adresi, kada je laž nadvladala istinu, kada se plašimo ukora nadredenih i kada su nam usta zauzeta izgovaranjem pogrešnih iii beskorisnih riječi, umjesto izgovaranjem onoga što nam je korisno kako na dunjaluku tako i na Ahiretu.
Ebu Zerr El-Gifari je rekao: Moj prijatelj (Muhammed a.s.) mi je preporučio sedam stvari:
1. Da volim siromahe i da budem blizak s njima,
2. Da gledam u onoga ko je slabijeg imovinskog stanja, a ne onog ko je iznad,
3. Da čuvam i održavam rodbinske veze makar me oni naustili,
4. Da nikog nizašta ne molim,
5. Da govorim (samo) istinu, makar ona bila i gorka,
6. Da se zbog Allaha ne plšim ničijeg ukora,
7. Da sto više izgovaram: LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH, jer su one iz riznice ispod Arša.


U vremenu podvala možemo pomisliti da je govoriti istinu pravi luksuz, jer se mnogi služe raznim stvarima da bi pridobili naklonost Ijudi i okrenuli jedne protiv drugih kako bi njima lakše manipulisali.
Ipak istina je ono čega se ne treba plašiti, treba na njoj insistirati kako od drugih tako i od sebe. Svaki ukor, makar on bo i blag i beznačajan nije omiljen bilo kome od nas. Ipak, zbog izbjegavanja ukora Ijudi ne smijemo sebe dovesti u situaciju da zaslužimo ukor Allaha dž.š.


I oni koji nisu skloni pričanju laži i beskorisnih riječi mogu svoja usta zaposliti nečim što je vrjednije od toga ali i same šutnje. To su riječi kojima spominjemo svoga Gospodara, veličamo ga i hvalimo. Takvih riječi je mnogo, a ovom prilikom preporučene: LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH(IL 'ALIJJIL 'AZIM), pa ih često izgovarajmo”, istakao je u svom govoru, muftija, Suljović.