Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Video

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

OMIZ-e NOVI PAZAR: KONKURS ZA GLAVNOG IMAMA

01/02/2017.

Na osnovu člana 5. Pravilnika o službenicima IZ-e Sandžaka, OMIZ-e Novi Pazar
raspisuje:

K O N K U R S

za radno mjesto glavnog imama

Pored opštih uslova propisanih u čl. 10 Pravilnika o službenicima IZ-e Sandžaka, kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove:
• Visoka stručna sprema iz oblasti Islamskih nauka
• da nema smetnji za imenovanje od strane Reisul-uleme Islamske zajednice Srbije
• radno iskustvo, najmanje pet godina, u Islamskoj zajednici,
• poznavanje arapskog jezika.

 

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:
• Kopiju diplome završenog jednog od fakulteta islamskih nauka,
• Uvjerenje o državljanstvu,
• Izvod iz matične knjige rođenih,
• Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
• Uvjerenje o nekažnjavanju,
• CV (kraća biografija).

Rok za podnošenje prijave je 8. dana od dana objavljivanja na službenom sajtu Mešihata IZ-e Sandžaka
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu, Mešihat IZ-e Sandžaka, ul 1. maj br. 48/A 36300 Novi Pazar

U Novom Pazaru,
01.02.2017. / 04. džumadel-ula 1438.

OMIZ-e
NOVI PAZAR