Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

Šemaili šerif III

19.12.2016.

Ibn 'Abbas, r.a. , pripovijeda: "Kada se Allahov Poslanik, a.s. , vratio poslije obavljene nužde, donesoše mu hranu i upitaše ga: - Hoæemo li ti donijeti vodu za abdest? -Nareðeno mi je da uzimam abdest kada hoæu da klanjam."

Selman , r.a., kazuje: "Proèitao sam u Tevratu da je bereket u hrani kada se poslije jela operu ruke, i upitao sam Allahovog Poslanika, a.s. , o tome. On mi odgovori: - Bereket je u hrani kada se ruke operu prije i poslije jela."

Ebu Ejjub Ensar, r.a., pripovijeda: "Bili smo jedanput kod Allahovog Poslanika, a.s., kada nam je doneseno jelo. Nikada nisam vidio beriæetnije jelo kada smo poèeli jesti, a manje beriæetno kada smo završili sa jelom . - Kako to, Allahov Poslanièe? - upitasmo. - Kada smo poèeli jesti p rouèi l i smo bismillu, zatim je neko sjeo ne prouèivši bismillu i sa njim je jeo šejtan ."

Aiša, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: " Kada neko zaboravi da prije jela spomene Allahovo ime, kada se sjeti neka onda kaže: U ime Allaha - na poèetku i na kraju."

Omer b . Ebu Seleme, r.a . , pripovijeda da je došao Allahovom Poslaniku, a.s. , upravo kada je jeo. – Sjedi sinko - reèe mi - prouèi bismillu, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe .

Ebu Se'id ei-Hudri, r.a. , kazuje: "Kada bi Allahov Poslanik, a.s., završio sa jelom, rekao bi: Elhamdu lillahillezi at’amena ve sekana ve dže’alena minel muslimin - Hvala Allah u koji nas je nahranio i napojio, i uèinio muslimanima."

Ebu Umame, r.a. , pripovijeda: "Kada bi se uklonila sofra ispred Allahovog Poslanika, a.s., rekao bi: Elhamdu lillahi Hamden kesiren tajjiben mubareken fihi gajru muvedde’in ve la mustagnen anhu rabbena - Hvala Allahu zahvalom velikom, savršenom, blagoslovljenom, neprekidnom, zahvalom onoga ko o Njemu ovisi! On je naš Gospodar!"

Aiša, r.a., kazuje: "Allahov Poslanik, a.s., je jeo sa šestoricom ashaba, kada doðe jedan beduin, sjede I pojede hranu u dva zalogaja. Allahov Poslanik, a.s. , reèe: - Da je prouèio bismillu bilo bi nam dovoljno h rane."

Enes b. Malik, r.a. , p renosi da je Allahov Poslanik, a.s . , rekao: "Allah je zadovoljan svojim robom kada pojede zalogaj hrane ili popij e gutljaj vode i na tome zahvali Allahu."

Uredio: Mirsad Hasanoviæ


OBDANIŠTE "NAHLA" UZ PODRŠKU H.O. "EMANET" ISPORUÈILI ROBU PRIHVATNOM CENTRU U TUTINU
Oglasavanje
 

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
 
 
 
 
 
 
Anketa
Aktuelne vijesti
Hadis