Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Video

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

Šemaili šerif III

19.12.2016.

Ibn 'Abbas, r.a. , pripovijeda: "Kada se Allahov Poslanik, a.s. , vratio poslije obavljene nužde, donesoše mu hranu i upitaše ga: - Hoćemo li ti donijeti vodu za abdest? -Naređeno mi je da uzimam abdest kada hoću da klanjam."

Selman , r.a., kazuje: "Pročitao sam u Tevratu da je bereket u hrani kada se poslije jela operu ruke, i upitao sam Allahovog Poslanika, a.s. , o tome. On mi odgovori: - Bereket je u hrani kada se ruke operu prije i poslije jela."

Ebu Ejjub Ensar, r.a., pripovijeda: "Bili smo jedanput kod Allahovog Poslanika, a.s., kada nam je doneseno jelo. Nikada nisam vidio berićetnije jelo kada smo počeli jesti, a manje berićetno kada smo završili sa jelom . - Kako to, Allahov Poslaniče? - upitasmo. - Kada smo počeli jesti p rouči l i smo bismillu, zatim je neko sjeo ne proučivši bismillu i sa njim je jeo šejtan ."

Aiša, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: " Kada neko zaboravi da prije jela spomene Allahovo ime, kada se sjeti neka onda kaže: U ime Allaha - na početku i na kraju."

Omer b . Ebu Seleme, r.a . , pripovijeda da je došao Allahovom Poslaniku, a.s. , upravo kada je jeo. – Sjedi sinko - reče mi - prouči bismillu, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe .

Ebu Se'id ei-Hudri, r.a. , kazuje: "Kada bi Allahov Poslanik, a.s., završio sa jelom, rekao bi: Elhamdu lillahillezi at’amena ve sekana ve dže’alena minel muslimin - Hvala Allah u koji nas je nahranio i napojio, i učinio muslimanima."

Ebu Umame, r.a. , pripovijeda: "Kada bi se uklonila sofra ispred Allahovog Poslanika, a.s., rekao bi: Elhamdu lillahi Hamden kesiren tajjiben mubareken fihi gajru muvedde’in ve la mustagnen anhu rabbena - Hvala Allahu zahvalom velikom, savršenom, blagoslovljenom, neprekidnom, zahvalom onoga ko o Njemu ovisi! On je naš Gospodar!"

Aiša, r.a., kazuje: "Allahov Poslanik, a.s., je jeo sa šestoricom ashaba, kada dođe jedan beduin, sjede I pojede hranu u dva zalogaja. Allahov Poslanik, a.s. , reče: - Da je proučio bismillu bilo bi nam dovoljno h rane."

Enes b. Malik, r.a. , p renosi da je Allahov Poslanik, a.s . , rekao: "Allah je zadovoljan svojim robom kada pojede zalogaj hrane ili popij e gutljaj vode i na tome zahvali Allahu."

Uredio: Mirsad Hasanović