Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

Visoka delegacija Islamske zajednice Srbije u posjeti Majklu Davenportu

Šef delegacije EU u Srbiji Majkl Dvenport primio je visoku delegaciju Rijaseta Islamske zajednice Srbije koju je predvodio Resu-l-ulema Sead ef Nasufoviæ. Delegaciju su èinili Predsednik Vrhovnog sabora IZS Muhamed ef Jusufspahiæ, Muftija sandžaèki Hasib ef Suljoviæ, Muftija preševski Nedžmedin ef Saæipi, Muftija beogradski Mustafa ef Jusufspahiæ, Muftija niški Eldin ef Ašæeriæ i Muftija vojvoðanski Muhamed ef Ziljkiæ, Na poèetku sastanka ambasador Devenport je istakao kako je posebno sretan što ima priliku po prvi put ugostiti predstavnike Islamske zajednice te da mu to predstavlja veliku èast i zadovoljstvo. Izražavajuci podršku naporima vrha IZS da u teškim vremenima odgovore na najbolji i najmudrji naèin odao je priznanje i èestitao gostima na svim dosadašnjim uspesima. Tokom samog sastanka Reisu-l-ulema Sead ef Nasufoviæ je ambasadora Devenporta upoznao sa trenutnom situacijom unutar Islamske zajednice kao i o najvažnijim projektima koji su planirani za narednu kalendarsku godinu. Posebno je naglašena važna uloga Islamske zajednice u kreiranju ispravne slike o evropskim muslimanima kao i o kulturnoj baštini koju muslimani Srbije vekovima neguju stvarajuæi jedinstvenu - autohtonu kulturu i tradiciju muslimana ovih prostora. Islamska zajednica Srbije je dovoljno snažna institucija koja sa svojim ustanovama, direkcijama, medresama i fakultetima može realizovati veoma ozbiljne i muslimanima Srbije važne projekte koji u saradnji sa Vladom Republike Srbije ali i institucijama Evropske unije mogu biti od istorijskog znaèaja za èitavu zemlju otvorivši neka od kljuènih pitanja. Ambasador Devenport je dao potpunu podršku idejama i planiranim projektima podseæajuæi kako je vlada republike Srbije kljuèni faktor i najbolji partner u svim buduæim trilateralnim projektima IZS, Vlade Republike Srbije i Evopske unije. Tokom sastanka, analizirana je trenutna situacija na podruèju Mešihata preševskog gde je Muftija Saæipi ambasadora Devenporta upoznao sa najvažnijim izazovima i problemima sa kojima se susreæe u svakodnevnom radu. Na kraju ovog krajnje otvorenog i nadasve konstruktivnog razgovora, dogovoreno je da nj. e. ambasador uzvrati posetu i da se naredni sastanak održi u što skorijem vremenskom roku kako bi se saradnja intezivirala i konkretizovala.


OBDANIŠTE "NAHLA" UZ PODRŠKU H.O. "EMANET" ISPORUÈILI ROBU PRIHVATNOM CENTRU U TUTINU
Oglasavanje
 

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
 
 
 
 
 
 
Anketa
Aktuelne vijesti
Hadis