Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

"Allah nece promijeniti stanje jednog naroda dok narod sam sebe ne promijeni"

Prazne želje uništile su svijet. Govora ima ali djela malo; znanja ima ali strpljivosti nema; vjerovanje postoji ali èvrstog uvjerenja nema. Šta je to? Ja vidim ljude, ali ne vidim pameti. Ovaj svijet je unišao u vjeru pa izašao. Znaju šta je dobro, ali ga djelom nijeæu. Znaju šta je haram, ali ga djelom dozvoljavaju. Vjera im je samo na jeziku. Upitaš jednog od njih da li vjeruje da æe za djela raèun polagati, a on ti odmah odgovori da vjeruje. Kunem se Gospodarom Sudnjeg dana da laže! Jer od svojstava pravog muslimana je: snaga uz vjeru, odluènost uz blagost, vjerovanje uz èvrsto ubjeðenje, znanje uz blagost, blagost sa znanjem, pamet uz blag postupak, otmjenost u siromaštvu, umjereno vladanje u bogatstvu, milost prema potištenom, darežljivost na pravo mjesto i pravednost uz istrajnost. Musliman pravi neæe uèiniti nasilje ni onom ko ga mrzi, niti æe se ogriješiti pomažuæi onoga koga voli. Musliman pravi ne ogovara; ne istražuje tuðe mahane; o besposlici ne govori; bez svrhe se ne zabavlja i ne igra; ne prenosi tuðe rijeèi; ne traži ono što nije njegovo; ne porièe istinu makar se i njega ticalo; ne prelazi granice u isprici; ne sveti se kad nekog nesreæa pogodi, niti se veseli kad neko što pogriješi. Pravi musliman je ponizan i skrušen kad je u namazu. On žuri da se Bogu klanja. Rijeèi njegove pravi su lijek; strpljivost njegova je pobožnost; šutnja njegova je razmišljanje; razmatranje njegovo je pouka. Sa uèenim ljudima se druži da bi nešto nauèio, a meðu njima šuti da ne pogriješi, ali i kada govori, govori da se okoristi. Ako neki musliman uèini nešto što je dobro on se veseli, a ako pogriješi, on traži oprosta. Ako ga pak neko prekori, on opet od njeg zadovoljstvo traži. Ako ga neko ludo izgrdi i izvrijeða, on se opet blagim pokaže. Kad mu se nasilje uèini on se strpi i opet pravedno postupa. Ne utjeèe se drugom osim Allahu Jedinom, niti pomoæ traži osim od Allaha Jedinog. Pravi je musliman meðu ljudima dostojanstven, a u osami Bogu zahvalan. Zadovoljava se sa datom mu nafakom, zahvaljuje na udobnosti, a strpi se u muci. Pravi musliman ako sjedne sa onima koji su zaboravili Boga on se sjeæa i spominje Boga Uzvišenog, a ako sjedne sa onima koji se sjeæaju i spominju Boga Uzvišenog on za svoje grijehe oprosta traži.'' Nakon ovoga je Hasan (Hasan el Basri) rekao: ''Ovakvi su bili ashabi Poslanika a.v.s. jedan po jedan sve dok su pomrli. Ovakvi su bili i vaši dobri preci. Vaše stanje se promijenilo zato što ste vi svoj postupak promijenili'', a zatim je prouèio ajet: ''Zaista Allah neæe promijeniti stanje jednog naroda sve dok taj narod ne promijeni svoje postupke, a kad Allah htjedne jedan narod (radi grijeha) kazniti, niko te kazne ne može odbiti i niko im ne može osim Boga pomoæi.''

Dio hutbe r.Mehmeda Handžiæa, objavljene u Glasniku iz 1935. god.


OBDANIŠTE "NAHLA" UZ PODRŠKU H.O. "EMANET" ISPORUÈILI ROBU PRIHVATNOM CENTRU U TUTINU
Oglasavanje
 

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
 
 
 
 
 
 
Anketa
Aktuelne vijesti
Hadis