Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

Mešihat Sandžaka na sjednici donio sljedeæe zakljuèke

4.6.2016

Mešihat Islamske zajednice Sandžaka, na vanredenoj sjednici održanoj dana, 3.6.2016. godine u Novom Pazaru razmatrajuæi aktuelna dešavanja nakon odluka Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije od 29.5.2016. godine, donio je sljedeæe zakljuèke kojima želi obavijestiti javnost o pravom trenutnom stanju u Islamskoj zajednici:

  1. Mešihat Islamske zajednice Sandžaka najoštrije osuðuje tendenciozno osporavanje autoriteta najvišeg organa Islamske zajednice – Vrhovnog sabora, njegovih èlanova i odluka koje su donesene. U saopštenjima koje je ovih dana neformalna grupa imama i službenika, a iza kojih stoji bivši reis Zilkiæ, ne vidi se namjera za poštivanjem ustavnih normi, niti želja za oèuvanjem institucija. Naprotiv, oèito je da spomenuta grupa po svaku cijenu želi saèuvati steèene pozicije radi dalje zloupotrebe položaja, izbjegavanja odgovornosti i bojazni zbog poznatih nerazjašnjenih afera predvodnika spomenute grupe. Jasno im je da izvjesnim promjenama u vrhu Islamske zajednice, novo rukovodstvo koje neæe biti nièim ucijenjeno da sprovede istragu do kraja i da sankcioniše nezakonite radnje, pojedinci moraju odgovarati pred organima Islamske zajednice, ili možda pred pravosudnim državnim organima. Zato njihovu paniku razumijemo, ali od naših ciljeva oèuvanja islamskih normi na kojima poèiva Islamska zajednica odustati neæemo!
  2. Odluke Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije donijete su u prisustvu deset sabornika sa podruèja Mešihata srbijanskog, deset sabornika sa podruèja Mešihata preševskog, tri sabornika sa podruèja Mešihata sandžaèkog. Od sedam preostalih èlanova Vrhovnog sabora sa podruèja Mešihata sandžaèkog, dva sabornika bila su opravdano odsutna, dok je pet smijenjeno umjesto kojih je izabrano, u skladu sa zakonom Islamske zajednice, pet novih sabornika koji æe postati aktivni èlanovi tek naredne sjednice Vrhovnog sabora. Dakle, na sjednici Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije, ne raèunajuæi nove èlanove, bilo je prisutno 23 èlana od ukupno 30, a to je više od dvije treæine, iako se Ustavom Islamske zajednice, shodno  èlanom 87 stav 2 dvotreæinska veæina traži samo u sluèaju donošenja ili promjene Ustava Islamske zajednice. Na osnovu toga i, kada bi navodi spomenute neformalne grupe imama bili taèni, tj. da je bilo prisutno samo 16 èlanova, odluke bi i u tom sluèaju bile validne, jer i taj broj èlanova èini prostu veæinu sabornika neophodnu za donošenje odluka. Valja napomenuti da su na sjednici bili prisutni muftije: srbijanski, sandžaèki i preševski, kao i veliki broj imama, glavnih imama, profesora medresa, profesora Fakulteta islamskih nauka u Beogradu, profesora islamske vjeronauke, o èemu svjedoèe potpisi svih prisutnih na sjednici, a koji je jedan od dokaznih materijala istinitosti naših navedenih tvrdnji.
  3. S obzirom na to da je sadržaj pamfleta èiji su autori grupa imama okupljenih oko Adema Zilkiæa u potpunosti prost, primitivan i prije svega pogrešan i zlonamjeran naèin tumaèenja Ustava Islamske zajednice, a isti ovih dana hara društvenim mrežama sijuæu smutnju, te oglašavanjem raznim saopštenjima na web-sajtu www.izs.rs koji ne odražava zvaniène stavove Islamske zajednice Srbije, niti je u njenoj nadležnosti, ilustracije radi navodimo nekoliko primjera u cilju naše tvrdnje da bismo ukazali na pravu istinu: a)       spomenuto je kršenje Ustava IZS na naèin što se miješaju izvršne i zakonodavne funkcije, te za primjer navode da istovremeno muftija ne može biti i predsjednik Vrhovnog sabora, što jeste taèno, ali ne navode da je Muhamed ef. Jusufspahiæ prije izbora za predsjednika Vrhovnog sabora smijenjen sa svih funkcija u Mešihatu srbijanskom: sa dužnosti muftije i predsjednika Mešihata srbijanskog. Umjesto njega, u skladu za zakonom Islamske zajednice, na istoj sjednici izabran je prof. dr. Abdullah Numan.  b)      Spominje se dalje kako se nezakonito formiralo vijeæe muftija kao prelazno rješenje radi deblokade rada Islamske zajednice, ne znajuæi ili namjerno ne navodeæi èlan 71 stav 3 da Vrhovni sabor može imati stalne i povremene komisije. Dakle, nikakav „savjet muftija“ nije izabran, veæ komisija koju saèinjavaju muftije sandžaèki, srbijanski i preševski koja ima privremenu ulogu povjereništa za poslove Rijaseta sve do izbora reisu-l-uleme i zamjenika reisu-l-uleme, a odluka je donesena još u junu prošle godine na sjednici Vrhovnog sabora u Beogradu.

Zbog svih navedenih i nenavedenih primjera odbacujemo i ostale tvrdnje spomenute grupe kao neosnovane i zlonamjerne.

  1. Najenergiènije osuðujemo podmetanje predsjedniku Mešihata Islamske zajednice Sandžaka i muftiji sandžakom Hasibu ef. Suljoviæu kao predsjedniku komisije – povjereništva, za navodno razbijanje Mešihata Islamske zajednice Sandžaka, jer se radi o zamjeni teza i otvorenoj neistini koja proizvodi smutnju. Upravo je predizborna  platforma koju je zdušno promovisao Adem ef. Zilkiæ prije 15 mjeseci na sjednici Rijaseta IZS u Beogradu predviðala ukidanje Mešihata, a i kompletan njegov angažman je u proteklom periodu išao ka otvorenom degradiranju Mešihata u Islamskoj zajednici, na šta je više puta upozoravan i službeno i privatno, a što uposlenici i èlanovi Mešihata veoma dobro znaju.
  2. Mešihat Islamske zajednice Sandžaka u potpunosti prihvata sve odluke donijete na sjednici Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije od 29.5.2016. godine i neæe ni pod kakvim uslovima odustati od sprovoðenja tih odluka, a to znaèi da neæe ni mijenjati dogovoreni redosled izbora što podrazumijeva da se prvo mora izabrati reisul-l-ulema i zamjenik reisu-l-uleme i na taj naèin okonèati proces koji je zapoèet prije 15 mjeseci, o èemu postoji saglasnost svih organa i institucija Islamske zajednice, a nakon toga æe biti raspisani i sprovedeni izbori na svim nivoima u Islamskoj zajednici Srbije.
  3. S obzirom na to da se nalazimo pred mubarek mjesecom Ramazani-šerifom, a u skladu sa islamskim uèenjem nastojimo imati strpljenja sa možda nesvjesnim izazivanjem podjela unutar Mešihata Islamske zajednice Sandžaka od strane ljudi koji su nezadovoljni deblokadom rada Islamske zajednice. Meðutim, ukoliko se nastavi djelovanje koje je protivno interesima institucije i normativnim aktima Islamske zajednice, bit æemo prinuðeni da iskoristimo sva dozvoljena sredstva: od Ustava IZS, preko Statuta Mešihata Islamske zajednice Sandžaka, drugih normativnih akata, a u sluèaju takve potrebe i pred pravosudnim državnim organima u cilju oèuvanja institucija Islamske zajednice.

Informativna služba Mešihata IZ-e Sandžaka


OBDANIŠTE "NAHLA" UZ PODRŠKU H.O. "EMANET" ISPORUÈILI ROBU PRIHVATNOM CENTRU U TUTINU
Oglasavanje
 

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
 
 
 
 
 
 
Anketa
Aktuelne vijesti
Hadis