Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

Mubarek noć Lejletul-berat

20.05.2016.

Osmi mjesec po hidžretskom kalendaru je Ša'ban, jedan od najodabranijih mjeseci u kome je velika prilika za osvajanje Allahove dž.š. ljubavi, milosti i oprosta. Ovaj mjesec neki nazivaju još i el-šehru-l-mu'azam, veličanstveni mjesec.

15. šabana je mubarek noć Lejletu-l-Berat, kada Uzvišeni Allah odredjuje ljudske sudbine za narednu godinu. Ona nas podsjeca na skori dolazaka najdražeg nam gosta Ramazana, da bismo se duhovno i fizički pripremili za post i ostale ibadete koji nas griju u Ramazanu.

Lejletu-l-Berat je noć kada meleki po Allahovom emeru pišu u Levhi mahfuz za godinu buduću, šta će se desiti, ko će se roditi, ko će umrijeti u toj godini, koliko će kome nafake doći, ko je upisan među dobre, a ko među griješne robove.Tu se noć rješava sve sta će se odraziti za godinu.

Lejletul-Berat je noć najhairnija za ibadet poslije Lejletul-kadra.

Tu noć Allah dž.š. pošalje meleka koji govori od akšama do zore: "O vi Allahovi robovi, ima li iko da se kaje na svojim grijesima, da mu se pokajanje primi? Da mu se ispuni dova ove mubarek noći?"

Pa onaj ko se god obrati Allahu dž.š. ove mubarek noći ponizno i skrušeno i zamoli Allaha dž.š. neće ga Allah dž.š. odbiti od Svoje kapije.

Tim povodom Hazrti Alija r.a. preonosi od Poslanika s.a.v. da je rekao:

"Kada nastupi petnaesta noć mjeseca Šabana provedite je u ibadetu, a naredni dan postite. Uistinu, Allah u njoj pita :

"Trazi li neko oprosta, pa da mu oprostim, trazi li neko opskrbu, pa da ga opskrbim, ima li neko u belaju ili bolesti, pa da mu to oklonim, ima li neko to, ima li neko to, sve do pojave zore". (Ibn Madže)

 Allahov Poslanik Muhammed a.s. je na početku mjeseca redžeba i ša'bana učio i nama preporučio učiti slijedeću dovu: "Allahumme barik lena firedžebe ve ša'abane vebelligna ramadane" - "Bože, blagoslovi nas u redžebu i šabanu i daj nam da dočekamo ramazan." (Taberani)

Poslanik Muhammed a.s., reče: „To je mjesec čije su blagodati ljudi zanemarili...". Uistinu, brojne su blagodati ovoga mjeseca. Kada bismo ih brojali, nebismo ih mogli prebrojati. Allahova Milost je neizmjerna.

Dio te Božanske milosti je i u ovom vremenu. tj. mjesecu. Tim više, što je ovaj mjesec ispred najodabranijeg mjeseca ramazana i njegove prve desetine koja je označena kao rahmet - milost Allahova.

Današnji čovjek nema vremena, sve više zaboravlja, pa i na krupne stvari - blagodati, termin kakav je ovdje upotrebljen, posebnu danas, u ovom vremenu trke za dunjalukom, brojnim stresovima, kako kažu neki, ‘brzo se živi'.

Poslanik s.a.v.s. je postio bijele dane (13., 14. i 15. dan hidžretskog mjeseca)! Oživimo i na taj način sunnet Poslanika s.a.v.s. i ujedno se pripremajmo za mubarek ramazan! Preispitajmo se u kom pravcu se zaista okrećemo i je li naša kibla uistinu Kaba ili nešto drugo!!!

 Bože naš, kada ožednimo, Ti nas napoj! Kada onemočnemo, Ti nas ojačaj! Kada skrenemo, Ti nas vrati na pravi put! Kada obolimo, Ti nas izlijeći! Kada te zaboravimo, Ti nas podsjeti! Kada nas neznanje o Tebi zadesi, Ti nas poući! Kada nam oteža put ka Tebi, Ti nam olakšaj! Kada osiromašimo, Ti nas učini imučnima! A kada se udaljimo od Tebe, Ti nas približi Sebi, o, Najmilostiviji. Podari nam znanje koje je korisno, opskrbu koja je halal i djelo koje će primljeno biti. Olakšaj nam, nemoj nam otežavati i podari nam svoj oprost, jer Tebi se mi vračamo!

 

mesihatsandzaka.rs