Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

Sveèane akademije maturanata Sinan-begove i maturantica Bakije-hanume medrese

Muška Sinan-begova medresa u Novom Pazaru i ženske medrese Baki-hanuma medresa u Prijepolju i u Tutinu, biseri su koji su prepoznatljivi i predstavljaju obrazovno-vaspitni sistem u Sandžaku i R. Srbiji i nastavljaju tradiciju vjerskog obrazovanja, vaspitanja i odgoja, predstavaljaju i sintezu na putu usavršavanja ljudske liènosti, poruèeno je na sveèanoj akademiji maturanata u novopazarskom Kulturnom centru.

Povodom završetka školovanja maturanata Sinan-begove medrese u Novom Pazaru i maturantica Bakije-hanume medrese u Prijepolju, održane su Sveèane akademije u ova dva grada.

 

 

U petak, 08.05. održana je centralna Sveèana akademija maturanata i maturantica u Novom Pazaru.

U izuzetnoj, sveèanoj atmosferi u Koncertnoj dvorani KC Novi Pazar uz program koji su priredili uèenici i uèenice medresa i neizostavni hor Stambol ispraæena je jos jedna generacija maturanata Sinan-begove medrese iz Novog Pazara i maturantica Bakije-hanume medrese iz Prijepolja.

Poruku maturantima su uputili diretkori medresa mr Mensur ef. Zukorliæ i mr Sami ef. Dzeko koji su uruèili Plakete Murad ef. Sukiæ uèeniku i uèenici generacije, Muhamedu Papicu i Delvi Bajraktarevic.

Muftija sandžaèki Hasib ef. Suljoviæ je, èestitajuæi maturantima, njihovim roditeljima, profesorima i vakifima na uspjehu, istakao da pored znanja o vjeri, islam zagovara izuèavanje i ostalih nauka potrebnih za razvoj zajednice.

"Želim da ih Allah dz.s., obdari snagom i elanom da ne prestanu sa sticanjem znanja. Maturanti su samo jedan stepenik, apsolventi drugi pa ni tada neka ne stanu. Allah dz. s., nam preporuèuje da tražimo znanje", poruèio je Suljoviæ.

„Islam je osnova identiteta muslimana Bošnjaka, a u medresi se upravo uèe predmeti koji su islamskog karaktera, kuransko-sunnetskog izvorišta, i medrese pored liènog usavršavanja uèenika i uèenica daju moguænost oèuvanja tog identiteta“-istakao je muftija Suljoviæ.

U subotu,14.05. u Velikoj Sali Doma kulture u Prijepolju održana je Sveèana akademija maturantica Bakije-hanume medrese na kojoj su pored roditelja uèenica, prijepoljaca, profesora medrese i službenika Odbora MIZ Prijepolje, prisustvovali i reisul-ulema Adem ef. Zilkiæ, muftija sandžaèki, Hasib ef. Suljoviæ, predsjednik Sabora IZ-e Sandžaka Mustafa ef. Makiæ, kao i predsjednici i imami sandžaèkih medžlisa.

Uz ilahije i kaside izveden je predivan program sa kojeg je poslana jedinstvena poruka, koju je potcrtao i direktor medrese prof. Sami ef. Džeko „medresa je garant oèuvanja tradicije, kulture i nadasve vjere u Prijepolju.

Direktor medrese Sami Džeko, naglasio je da medresa nudi mnogo toga što ni nauka ne može.

- Èovjek je, zahvaljujuæi nauci našeg vremena, stavio svoju nogu na površinu mjeseca, ali nije uspeo staviti ruku na tajnu svoga postojanja i cilj života. Savladali smo, naukom, neke prirodne sile, ali nismo uspeli savladati strasti i požude u nama samima - izjavio je Džeko.

Na akademiji u Prijepolju se obratio i reisul-ulema, Adem ef. Zilkiæ koji je èestitavši maturantima i maturanticama rekao da njihovo dalje školovanje, rad i trud trebaju biti usmjereni ka podizanju svijesti o istini, pomaganju istine i èvrstog i ustrajnog djelovanja na tom putu. Reisul-ulema je prisutne podsjetio da je prije nekoliko godinu na istom mjestu Prijepoljcima predao u emanet Bakije-hanume medresu i da su oni taj emanet u velikoj mjeri ispunili, ali da se trebaju potruditi još više da medresa uðe u svaku prijepoljsku kuæu i srce svakog Prijepoljca.

Poglavar islamske zajednice Srbije Adem ef. Zilkiæ je, na sveèanoj akademiji, istakao važnost vjerskog obrazovanja zarad oèuvanja harmonije i sreæe u društvu.

- Medrese su èista izvorišta znanja i morala sa kojih se trebaju napajati mladi ljudi i koja se nikada i nipošto ne smeju zaprljati - rekao je Zilkiæ.

Ono što treba prenaglasiti jeste èinjenica da veæina lokalnih medija nije propratila ovaj nesvakidašnji dogaðaj, a to nam je potvrdio i poglavar Islamske zajednice Srbije, obraæajuæi se prisutnima u Prijepolju, rekavši da je Glas zapadne Srbije “Jedini prozor, mikrofon, zvuènik, od svih medija u ovom dijelu Srbije, gdje se cuo glas Islamske zajednice Srbije i koji je prepoznao nešto u nama da se ovaj dogaðaj proprati”.

 

FOTOGRAFIJE - FACEBOOK

 

Autor: Dževad Zejneloviæ


OBDANIŠTE "NAHLA" UZ PODRŠKU H.O. "EMANET" ISPORUÈILI ROBU PRIHVATNOM CENTRU U TUTINU
Oglasavanje
 

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
 
 
 
 
 
 
Anketa
Aktuelne vijesti
Hadis