Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

STAMBOL DŽAMIJA: PREDAVANJE I DRUŽENJE ŽENA

06/03/2016

U nedjelju, 06.3.2016. godine u Stambol džamiji nakon akšam namaza uprilièeno je predavanje za žene na temu  ''Bogobojaznost”. Predavaèi su prof. Enisa Yeyna i Amila Džafo Lièina, koje su, prilikom svog izlaganja istakle važnost takvaluka u vremenu modernizacije društva i pojedinca.

Prof. Yeyna je istakla, da je takvaluk strah od Uzvišenog Gospodara, u smislu: pridržavanja propisa, zadovoljstva sa onim što je èovjeku odreðeno od nafake i spremnosti za Dan polaganja raèuna.

“Unutrašnjost se najbolje èisti takvalukom, a postiže se namazom, dok je srce gazda èovjekovih postupaka.

Prenosi ebu Hurejre r.a. da je došao èovjek i rekao Poslaniku da ide na put i time tražio savjet. Božiji poslanik, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je reko: “Budi bogobojazan”

Podsjeæam i sebe i vas na bogobojaznost, jer s bogobojaznošæu dolazi svako dobro.

Bogobojaznost je ono što Allah nareðuje svima, pa kaže:

''Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji. Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, veæ zapovjedili da se bojite Allaha. A ako ne budete vjerovali – pa, uistinu, Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, Allah nije ni o kome ovisan i On je hvale dostojan!''

Bogobojazan èovjek je onaj èije je srce stalno budno, èiji je strah stalan, koji je uvijek oprezan i èuva se ''trnja na putu'', koji savladava puteve života i svoje prohtjeve, sumnje i pohlepu. 

Uzvišeni Allah zna i za trun dobra i zla koje uradimo:

''...onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet æe ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjet æe ga.'' 

Stoga, budimo bogobojazni u odnosu spram sebe, svojih porodica i svih drugih ljudi.

''O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki èovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite. I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On uèinio da sami sebe zaborave; to su pravi grješnici.''

Bogobojaznost je tema mnogih islamskih tekstova i ona je nareðena od Allaha i ostavljena kao oporuka svim generacijama muslimana, od Muhammeda a.s. i njegovih ashaba pa sve do naših generacija.

Budimo od onih koji su bogobojazni, kako bi zaslužili Allahovu dž.š. milost! 

Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. upitan šta æe najviše ljude uvesti u džennet, pa je rekao: “Takvaluk i lijep ahlak.” Pa je upitan o tome šta æe ljude najviše uvesti u vatru, pa je rekao: “Jezik i stidno mjesto.”

Molimo Uzvišenog Allaha dž.š. da nas obuèe odjeæom bogobojaznosti i da nas uputi na pravi put, put vjere i svjetlosti! Gospodaru, ne iskušavaj nas sa onim što neæemo moæi podnijeti, oprosti nam grijehe i poèasti nas u džennetu društvom sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!” istakle su profesorice u svom izlaganju.

Podsjecamo da se predavanja za žene održavaju svake nedjelje nakon akšam namaza u Stambol džamiji. 


OBDANIŠTE "NAHLA" UZ PODRŠKU H.O. "EMANET" ISPORUÈILI ROBU PRIHVATNOM CENTRU U TUTINU
Oglasavanje
 

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
 
 
 
 
 
 
Anketa
Aktuelne vijesti
Hadis