Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

Predstavnici najveæih vakufskih fondacija u Turskoj u posjeti Bakije-hanume medresi

11/01/2016.

Direktor Bakije-hanume medrese mr Sami ef. Džeko ugostio je danas, 11.01.2016. godine, sa svojim saradnicima i direktorom Ženske Medrese u Tutinu prof. Nusretom ef. Gusincem, visoku delegaciju predstavnika vakufskih fondacija iz Turske na èelu sa predstavnikom Ilim Yayma Cemiyeti organizacije Salih Sağır-om.

Delegaciju su još saèinjavali i Mansur Özdemir (Yurt Dıºı Türkler ve Akraba Topluluğu Baºkanlığı) , Mehmet Akif Karataº (Hüdayi Vakfı ), Ekrem Küçüksucu (Türkiye Diyanet Vakfı ), Muhammed Ubeydullah Hocagil (Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA ), Ahmet Hüsrev Adiloğlu (Hayrat Vakfı ), Adnan Oğuz (Uluslararası Öğrenci Federasyonu UDEF )

Na sastanku održanom u Bakije-hanume medresi u Prijepolju istaknut je visok nivo posveæenosti ove dvije medrese na odgoju uèenica koje su bile gosti Ilim Yayma organizacije u julu prošle godine. Predstavnici ovih udruženja iz Turske koja vode brigu o nekoliko desetina hiljada studenata u Turskoj istakli su kako su spremni na saradnju sa naše dvije medrese i da su oni samo uvodnica za mnogo veæe organizacije i udruženja koja æe nas i u buduæe, kao i do sada, podržavati u našem vaspitno-obrazovnom radu.

Mansur Özdemir istakao je da i u ime Ministarstva Prosvete Republike Turske i u ime predstavnika vakufskih fondacija pruža punu podršku radu naših medresa uz oèekivanje da æemo u buduænosti imati još mnogo više zajednièkih projekata.

Svim uèenicama Bakije-hanume medrese koje ove godine završavaju svoje školovanje bit æe obezbijeðena stipendija za studiranje u Turskoj – zajednièki su istakli svi prisutni.

Takoðer, na sastanku je dogovorena i razmjena uèenika izmeðu naših medresa i medresa i islamskih fakulteta u Turskoj kao i organizacija nauènih seminara za osoblje medrese u cilju poboljšanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada.

U okviru posjete delegacija je posjetila i Mahmud-begovu džamiju u Prijepolju kao i džamiju u Hisardžiku.


OBDANIŠTE "NAHLA" UZ PODRŠKU H.O. "EMANET" ISPORUÈILI ROBU PRIHVATNOM CENTRU U TUTINU
Oglasavanje
 

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
 
 
 
 
 
 
Anketa
Aktuelne vijesti
Hadis