Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

JEVMU-AŠURA (Deseti dan Muharrema)

21/10/20`15.

Meðu vjerskim mubarek danima islamskog svijeta je i Dan jevmul-ašure, koji pada u petak, 23.10.2015. godine.

Dan asure je u prvom mjesecu hidžretske godine, u mjesecu muharremu i jedan je od èetiri sveta mjeseca. 

Allah dž.š u Kur'anu kaže: "Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj knjizi od dana kada je nebesa i zemlju stvorio, a èetiri su sveta, to je prava vjera. U njima ne griješite." (At-Tewba ) 

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov poslanik rekao: "Najbolji post poslije mjeseca ramazana, je post u mjesecu muharemu, a najbolji namaz poslije farz-namaza je noæni namaz." ( Muslim ) .

Muharem je mjesec koji pruža moguænost svim vjernicima da se oplemene, izdignu imanski i moralno na još više deredže i zasluže time Allahovu milost i oprost grjeha. Pred nama je još jedna prilika da zaradimo veliku Allahovu nagradu i oèistimo se od grjeha. Tu nagradu možemo zaslužiti samo postom i namazom. Post je radi Allaha, pa zato Allah dž.š. posebno nagraðuje. Od Ebu Bekra r.a. se prenosi da je Poslanik a.s rekao: "Godina se sastoji od dvanaest mjeseci, od koji su èetiri sveta, tri su uzastopna i jedan odvojen: zul-kade, zul hidže i muharrem, a potom redžeb koji pada izmeðu dva džumada i šabana." ( Buhari )

Veoma je pohvaljen deseti dan mjeseca muharrema koji se naziva Dan Ašure. U hadisi-šerifu stoji: "Ko opskrbi svoju porodicu na dan ašure, njega æe Allah opskrbiti za èitavu godinu." (Džamius-Sagir)


Muharem je veoma važan mjesec. U njemu ne griješite, ne èinite grijeh, pun je beriæeta, on nas podsjeæa na dogaðaj hidžre Deseti dan ovog èasnog mjeseca podsjeæa na uspjeh, Allahovu dž. š.pomoæ i spas.
Uzvišeni Allah uèinio je izuzetno vrijednim i odobranim ovaj mjesec i umnogostruèio nagradu onome ko se odluèi da ga u postu provede.
Hazreti ibni Abbas, r.a., kaže: "Allahov Poslanik je postio dan ašure i naredio je da se posti taj dan." (Muslim). Kada su ga pitali o danu ašure, Allahov Poslanik je rekao: "Briše grijehe godine prošle." (Muslim)

Mudrost posta dana ašure jeste u tome što je tog dana Allah dž.š. spasio Musa a.s. i njegov narod od Faraonove nepravde i potopio Faraona i njegovu vojsku. Muhammed a.s ovaj dan obilježavao je postom. On je rekao: "Ovaj post pokazuje da je vjera Allahovih poslanika jedna, te da je Islam blagodat za cijeli ljudski rod."

 

Jevmul-ašura: „Idul-enbija" - Bajram Božijih poslanika

 

Deseti dan mjeseca muharrema je još poznat kao "Idul-enbija" (Bajram Božijih poslanika). Prema hadisu koji se prenosi od Ibn Abbasa, r.a ima nekoliko znaèajnih dogaðaja koji su se desili Božijim Poslanicima na ovaj dan. Evo nekih od tih dogaðaja:
- Musa a.s je uspio, sa Izraeliæanima, prebaciti se preko Crvenog mora na Sinajsko poluostrvo i spasiti svoj narod od Faraonovog zuluma,
- Nuh a.s se sa vjernicima iskrcao na planinu Džudijj i tako se spasio od potopa,
- Junusa a.s je izbacio kit iz svojih èeljusti na obalu mora,
- Allah, dž.š. je stvorio Adema a.s. i oprostio mu grijeh poèinjen u Džennetu,
- Trgovaèka karavana putujuæi za Egipat izvadila je Jusufa a.s iz bunara u koji su ga bacila braæa iz zavidnosti,
- Isa a.s je roðen i podignut sa ovog svijeta Isa, 
- Ibrahim a.s. je toga dana spašen (od vatre u koju je baèen) takoðe na taj dan mu je poklonjen ovan za kurban u zamjenu za sina Ismaila, 
- Ocu Jusufa a.s, Jakub a.s povraæen je vid, izgubljen u plaèu za sinom Jusufom, 
- Ejjubu a.s je vraæeno zdravlje poslije dugogodišnje bolesti,
- Sulejman a.s je preuzeo vladavinu nad Izraeliæanima,

 

Za razliku od Jevreja - deveti, deseti, i jedanaesti dan se posti. Na ovakav naèin postiti je sunnet.
Nafila-namaz povodom jevmu-Ašure

Uoèi desetog dana Muharrema lijepo je klanjati posebnu nafilu.
Nafila se sastoji od osam rekata. Selam se predaje nakon svaka dva rekata. Na kijamu prvog rekata klanjaè uèi: Subhaneke, Euzu, Bismille, Elham i sure koje hoæe i što mu je najlakše. Na kijamu drugog rekata klanjaè uèi: Bismille, Elham i jedno sure. Sve ostalo do selama uèi se kao i na svakom drugom dvorekatnom namazu. Nijjet za ovu nafilu je: «Nevejtu en usalije lillahi teala salate jevmil-ašurai edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber.»

Ašura danas

Islam je vjera jasna. Njegovi propisi su jasni i o njemu treba govoriti sa dokazom. Dan ašure je dobrim dijelom zastupljen u muslimanskim masama, ali njegovo obilježavanje mora biti u skladu sa Kur'anom i sunnetom.
Meðu Bošnjacima ovaj se dan obilježava posebnim vjerskim programima,obièaj je da mnoge porodice toga dana pripremaju i kuhaju jedno posebno jelo koje se zove a š u r e , slièno kompotu, ali od raznih zrnastih plodova, suhog voæa i zaèina. Time se podsjeæamo na dan kada je po predaji, Nuh, a.s., nakon potopa dao da se od ostatka namirnica pripremi jelo za preživjele.

Širom muslimanskog svijeta pa i kod nas, hašura je poznata kao slatka smjesa od žitarica, zrnevlja, smjesa kuhana i jede se desetog dana muharema. 
Ašure, mubarek jelo

Da se ukratko podsjetimo na koji naèin i od èega se spravlja ašura: u ašuru se može staviti od sedam do sedamdeset i sedam prehrambenih artikala. Poželjno je da broj bude neparan. Navest æemo neke od namirnica koje možete staviti u ovo ukusno jelo.
Žitarice i neka sjemena povræa: kukuruz, jeèam, zob, pšenica, soja, leæa, pasulj, riža, leblebija i dr. Ove namirnice treba kuhati svaku zasebno i nakon ispiranja dodavati zbiru u glavnoj posudi. 
Voæe: limun, jagode, maline, kupine, ribizle, smokve, breskve, kajsije, šljive, grožðe, jabuke, kruške, dunje, banane, ananas, bostan, borovnice, narandže i dr.Svježe izrezano voæe prokuhati u jakoj agdi i sastaviti u veæoj posudi.
Povræe: slatka tikva, mrkva, krompir isjeckati na kockice, skuhati sa malo šeæera.
Sjemenke: orah, lješnik, badem, kikiriki, oljuštene peèene sjemenke tikve i suncokreta, pistacije. Sve se može kuhati sa dosta šeæera, što æe biti i sirup- voda od ašure. 
Suho voæe: smokve, grožðe, šljive, kajsije, hurme, kruške, oskuruše,šeæer, med, mrvica soli,malo soka od ruže. Zaèini...

Sve sjediniti u veliku posudu, zaliti šerbetom u kojem su se kuhali zaèini, po potrebi dodati još vode i šeæera, da bude nešto gušæe od obiènog kompota. Sve zajedno još jednom prokuhati, ohladiti i sipati u posude u kojima æe se dijeliti. Preporuèeno je da žitarice i ostale namirnice koje se teže kuhaju, skuhati dan ranije i ostaviti u frižider, a da se za sam dan ašure ostavi voæe i ono što se lakše kuha i da se sve zajedno prokuha.

 

Na kraju molim Allaha dž.š. da nas uèini nakon ovih dana boljim nego što smo bili prije njih! Da nas uèini uspješnijim u novoj 1437.hidžretskoj godini! Da nam istinu pokaže! 
O Milostivi, primi naš post, naše namaze i sve ibadete koje èinimo, Ti si Najmilostiviji! Oprosti nam grijehe i poèasti nas u džennetu da budemo sa poslanicima, ashabima, šehidima i dobrim mu'minima!

 Amin, JA RABBIL ALEMIN!


OBDANIŠTE "NAHLA" UZ PODRŠKU H.O. "EMANET" ISPORUÈILI ROBU PRIHVATNOM CENTRU U TUTINU
Oglasavanje
 

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
 
 
 
 
 
 
Anketa
Aktuelne vijesti
Hadis