Organizacija

Službe

AktivnostiISLAMSKA ZAJEDNICA

1319666949_izdogovor.jpg

POMIRENJE NEMA ALTERNATIVU

Bez obzira na glasine koje se javljaju u medijima, svi članovi Mešihata Islamske zajednice Sandžaka kao i svi imami, profesori, vjeroučitelji, mualimi i hatibi, očekuju da će se na islamski, pravičan način sprovesti inicijativa za ujedinjinje, koje će biti najbolje za sve muslimane koji žive u Srbiji, a prije svega u Sandžaku gdje su problemi i najprisutniji

rijaset.jpg 

  
halalagencija.jpg
regionalna.png
fin.jpg
anadolijaa.jpg
aljazeerebalkans.png

Rijaset


RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE jenajviši vjerski i administrativni organ u Islamskoj zajednici Srbije. 

Na čelu Rijaseta je reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije. 
Rijaset islamske zajedniceSrbije ima 15 članova. 
Članovi Rijaseta po položaju su:naibu reis, generalni sekretar Rijaseta, predsjednici Mešihata (muftije) i direktor Vakufske direkcije. Ostale članove Rijaseta bira Vrhovni Sabor Islamske zajednice iz reda glavnih imama, dekana i direktora islamskih obrazovnih ustanova i dva člana iz reda istaknutih pripadnika Islamske zajednice koji nisu zapošljeni u Islamskoj zajednici.

Reisu-l-ulema je vrhovni poglavar Islamske zajednice Srbije. 
On predstavlja Islamsku zajednicu u zemlji i inostranstvu. Reisu-l-ulemu i zamjenika reisu-l-uleme bira tijelo koje sačinjavaju: sabornici Islamske zajednice,članovi Mešihata Islamske zajednice, muftije,glavni imami, dekani i direktori islamskih ustanova.
Reisu-l-ulema izdaje murasele muftijama, profesorima vjerskih nauka i hatibima. Reisu-l-ulemi u radu pomaže Savjet reisu-l-uleme koji sačinjavaju zamjenik Reisu-luleme,muftije, dekani Fakulteta islamskih nauka i direktori medresa. 
Za svoj rad reisu-l-ulema je odgovoran Vrhovnom Saboru islamske zajednice.

RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE

Član 58.
Rijaset Islamske zajednice Srbije je najviši verski i administrativni organ u Islamskoj zajednici Srbije.Na čelu Rijaseta je Reis-ul-ulema Islamske zajednice Srbije.

Pored predsednika Rijaseta ima još 14 članova.
Članovi Rijaseta po položaju su: zamenik predsednika, generalni sekretar Rijaseta, predsednici Mešihata Islamske zajednice i direktor Vakufske direkcije.
Ostale članove Rijaseta bira Vrhovni Sabor Islamske zajednice i to: iz reda, glavnih Imama, dekana i direktora islamskih obrazovnih ustanova i dva člana iz reda istaknutih pripadnika Islamske zajednice, koji nisu zaposleni u Islamskoj zajednici. Prilikom izbora članova Rijaseta vodi se računa o podjednakoj zastupljenosti kadrova iz svih Mešihata.

Član 59.
Mandat članova Rijaseta traje 4 godine.
Izuzetno u narednom periodu od tri godine, od dana usvajanja ove dopune, mandat članova Rijaseta i Reisu-l-uleme traje godinu dana, a Reisu-l-ulema u tom periodu se bira redom iz Mešihata sandžačkog, srbijanskog i preševskog.

Član 60.
područja delatnosti Rijaseta Islamske zajednice Srbije su:
- organizacija verskog života,
- mearifski poslovi,
- izgradnja i održavanje objekata Islamske zajednice,
- saradnja sa islamskim organizacijama i ustanovama u svetu,
- administrativno-pravni, i
- privredno-finansijski poslovi.

Član 61.
Rijaset Islamske zajednice Srbije:
- brine se o celokupnom verskom životu i o utemeljenosti svih delatnosti u Islamskoj zajednici Srbije na načelima Šerijata,
- vrši nadzor nad radom izvršnih organa i ustanova u Islamskoj zajednici Srbije,
- postavlja, premešta i razrešava dužnosti imame, glavne imame, hatibe i muallime,
- postavlja i razrešava dekane i direktore islamskih obrazovnih ustanova,
- odobrava nastavne planove i programe islamskih obrazovnih ustanova te programe i udžbenike za veronauku,
- osigurava zaštitu verskih prava muslimana,
- donosi propise o nošnji i obeležjima verskih predstavnika Islamske zajednice,
- nadzire prikupljanje zekata i sadakatu-l-fitra i upravlja fondom "Bejtu-l-mal",
- odobrava osnivanje Vakufa za verske namene,
- donosi odluke o zameni vakufske imovine,
- uspostavlja i održava neposredne veze sa islamskim zajednicama,
- izdaje rešenja o upisu u registar islamskih odgojno obrazovnih ustanova,
- potvrđuje izbor nastavnika od nastavno-naučnih veća Fakulteta islamskih nauka i pedagoških akademija,
- uspostavlja veze sa drugim verskim zajednicama.

Član 62.
Rijaset Islamske zajednice može imati stalne i povremene komisije.

Član 63.
Rijaset Islamske zajednice podnosi izveštaj o radu Vrhovnom Saboru Islamske zajednice Srbije.

REIS-UL-ULEMA

Član 64.
Reis-ul-ulema je vrhovni poglavar Islamske zajednice Srbije.
Reis-ul-ulema predstavlja jedinstvo dina i ummeta u Islamskoj zajednici Srbije.
Reis-ul-ulema predstavlja Islamsku zajednicu u zemlji i inostranstvu.
Reis-ul-ulemi pomaže u radu i zamenjuje ga u njegovoj odsutnosti zamenik Reis-ul-uleme.

Član 65.
Za Reis-ul-ulemu i zamenika Reis-ul-uleme mogu biti kandidovani istaknuti alimi koji su obavljali dužnosti u Islamskoj zajednici najmanje 10 godina i koji su svojim poznavanjem islamskog učenja i svojim ponašanjem stekli opšti ugled i poverenje pripadnika Islamske zajednice.
Kandidati za Reis-ul-ulemu i zamenika Reis-ul-ulemu ne mogu biti mlađi od 40 godina.
Vrhovni Sabor Islamske zajednice utvrđuje kandidature kandidata za Reis-ul-ulemu i kandidata za zamenika Reis-ul-uleme.

Član 66.
Reis-ul-ulemu i zamenika Reis-ul-uleme bira telo koje sačinjavaju: sabornici Islamske zajednice, Članovi Mešihata Islamske zajednice, muftije, glavni imami i dekani i direktori islamskih ustanova.

Član 67.
Izbor Reis-ul-uleme i zamenika Reis-ul-uleme vrši se tajnim glasanjem u skladu sa pravilnikom koji donosi Vrhovni Sabor Islamske zajednice. Reis-ul-ulema i zamenik Reis-ul-uleme se biraju na period od pet godina s mogućnošću još jednog izbora. Nakon izbora Reis-ul-uleme i zamenika Reis-ul-uleme, sve do uspostave hilafeta, Vrhovni Sabor Islamske zajednice imenuje Odbor za predaju menšure Reis-ul-ulemi. Po preuzimanju menšure Reis-ul-ulema polaže zakletvu u Bajrakli džamiji u Beogradu.
Zakletvu polaže i zamenik Reis-ul-uleme.

Član 68.
Reis-ul-ulema izdaje murasele muftijama, profesorima verskih nauka i hatibima.
Reis-ul-ulema daje predlog Vrhovnom Saboru Islamske zajednice za imenovanje i razrešenje sekretara Rijaseta Islamske zajednice i direktora Vakufske direkcije.
Reis-ul-ulema zaustavlja od izvršenja svaku odluku organa Islamske zajednice Srbije za koju oceni da je u suprotnosti sa islamskim normama, rešenjem kojim nalaze njeno poništenje ili usklađivanje sa islamskim normama.

Član 69.
Reis-ul-ulemi pomaže u radu Savet Reis-ul-uleme koji sačinjavaju zamenik Reis-ul-uleme, muftije, dekani Fakulteta islamskih nauka i direktori medresa,

Član 70.
Reis-ul-ulema je odgovoran za svoj rad Vrhovnom Saboru Islamske zajednice.


Oglasna tabla
Lajkujte nasu facebook stranu da bi ste dobijali nase vijest
Oglasavanje

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
Traženje naukeAnketa
Aktuelne vijesti
Hadis

Prenosi se od Ebu Umameta, r.a, da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: " Ja garantujem kuću u podnožju Dženneta onom ko ostavi raspravu pa makar bio u pravu, garantujem kuću u sredini Dženneta onom ko ostavi laž pa makar ona bila i u šali i garantujem kuću u najvišem dijelu Dženneta onom ko uljepša svoje ponašanje."