Organizacija

Službe

AktivnostiISLAMSKA ZAJEDNICA

1319666949_izdogovor.jpg

POMIRENJE NEMA ALTERNATIVU

Bez obzira na glasine koje se javljaju u medijima, svi članovi Mešihata Islamske zajednice Sandžaka kao i svi imami, profesori, vjeroučitelji, mualimi i hatibi, očekuju da će se na islamski, pravičan način sprovesti inicijativa za ujedinjinje, koje će biti najbolje za sve muslimane koji žive u Srbiji, a prije svega u Sandžaku gdje su problemi i najprisutniji

rijaset.jpg 

  
halalagencija.jpg
regionalna.png
fin.jpg
anadolijaa.jpg
aljazeerebalkans.png

Mešihat

 

MEŠIHAT ISLAMSKE ZAJEDNICE je najviši vjerski i administrativni organ na svom području.

Područje Mešihata i sjedište utvrđuje Vrhovni Sabor. Na čelu Mešihata je predsjednik mešihata. 

Mešihat islamske zajednice sačinjavaju predsjednik i određeni broj članova utvrđen Statutom Mešihata. 

Područja djelatnosti Mešihata islamske zajednice su organizacija vjerskog života, mearifski poslovi, izgradnja i održavanje objekata Islamske zajednice,saradnja sa islamskim organizacijama i ustanovama, administrativno-pravni i privredno-finansijski poslovi.Vjerske i vjersko-prosvjetne poslove u okviru Islamske zajednice obavljaju: muftija, glavni imami, imami, hatibi,vaizi, mualimi (mualime) i muezini glavnih džamija.

Muftija je glavno vjersko lice Islamske zajednice na područjuMešihata. Za muftiju može biti imenovano licekoje ima visoko islamsko obrazovanje. 

Glavni imam je vodeće vjersko lice na području određenog medžlisa, čiji je zadatak da usmjerava i usklađuje rad džematskih imama i organizuje vjerski život na tom području. 

Imam je vjersko lice koje na području određenog džemata predvodi skupne vjerske obrede (ibadet), organizuje druge vjerske aktivnosti i kao vjerski autoritet razvija islamsku svijest i moral među muslimanima. 

Hatib je vjersko lice koje posjeduje ovlašćenje (muraselu) od vrhovnog poglavara za držanje hutbi u okviru džume i bajram-namaza.

Vaiz je lice ovlašćeno da putem prikladnih vazova objašnjava islamsko učenje i radi na vjersko-kulturnom uzdizanju muslimana. 

Muallim (muallima) je vjersko lice koje vrši vjersko poučavanje i obrazovanje muslimana.

Muezin u glavnoj džamiji je lice sa vjerskim obrazovanjem koje pomaže imamu pri vršenju skupnih vjerskih obreda i drugih vjerskih poslova vezanih za džamiju.


MEŠIHAT ISLAMSKE ZAJEDNICE

Član 44.
Mešihat Islamske zajednice je vrhovni verski i administrativni organ na svom području. Područje Mešihata i sedište utvrđuje Vrhovni Sabor.
Na čelu Mešihata je Muftija. Mešihat Islamske zajednice sačinjavaju predsednik i određeni broj članova utvrđen Statutom Mešihata.

Član 45.
Mandat članova Mešihata traje 4 godine.

Član 46.
područja delatnosti Mešihata Islamske zajednice su:
- organizacija verskog života,
- mearifski poslovi,
- izgradnja i održavanje objekata Islamske zajednice,
- organizacija i rad organa i ustanova Islamske zajednice u dijaspori,
- saradnja sa islamskim organizacijama i ustanovama u svetu,
- administrativno-pravni, i
- privredno-finansijski poslovi.

Član 47.
Mešihat Islamske zajednice na svom području:
- brine se o verskom životu i o utemeljenosti delatnosti u Islamskoj zajednici na načelima Šerijata,
- vrši nadzor nad radom izvrsnih organa i ustanova u Islamskoj zajednici,
- predlaže postavljanje , premeštaj i razrešenje dužnosti glavnih imama, imame, hatiba i muallima,
- osigurava zaštitu verskih prava muslimana,
- nadzire prikupljanje zekata i sadakatu-l-fitra ,
- predlaže osnivanje Vakufa za verske namene,

Član 48.
Mešihat Islamske zajednice može imati stalne i povremene komisije.
Član 49.
Mešihat Islamske zajednice podnosi izveštaj o radu Saboru Islamske zajednice na području Mešihata i Rijasetu Islamske zajednice Srbije.

 

 


MUFTIJA

Član 50.
Muftija je glavni verski organ na području Mešihata.

Član 51.
Sedište muftije i područje Mešihata određuje Vrhovni Sabor Islamske zajednice Srbije.

Član 52.
Muftiju postavlja, premešta i razrešava dužnosti Vrhovni Sabor Islamske zajednice na predlog Reis-ul-uleme.

Za muftiju može biti imenovan alim koji je svojim poznavanjem islamskog učenja i svojim ponašanjem stekao ugled među pripadnicima Islamske zajednice, koji posjeduje visoko islamsko obrazovanje i najmanje 5 godina rada u Islamskoj zajednici.

Muftija predstavlja Islamsku zajednicu u stvarima vere na području Mešihata, te:
- tumači islamske norme i izdaje fetve,
- nadzire rad imama, hatiba, muallima i muderrisa,
- stara se o zaštiti verskih prava muslimana,
- brine se o uslovima za izvršavanje islamskih dužnosti,
- stara se o izvršavanju odluka i uputa viših organa Islamske zajednice,
- predlaže postavljenje, razrešenje i premeštaj glavnog imama.

Član 53.
Vrhovni Sabor Islamske zajednice svake četiri godine potvrđuje postavljenje muftije, na predlog Reis-ul-uleme.

Član 54.
Muftija ima ured.
Muftiji u radu pomaže Savet koji čine svi glavni imami i direktor medrese sa područja Mešihata.

Član 55.
Muftija polaze zakletvu pred Reis-ul-ulemom i u radu je odgovoran Reis-ul-ulemi.

 

Oglasna tabla
Lajkujte nasu facebook stranu da bi ste dobijali nase vijest
Oglasavanje

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
Traženje naukeAnketa
Aktuelne vijesti
Hadis

Kada bi Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, klanjao dženazu-namaz, učio bi dovu: „Allahu naš, oprosti našim umrlima i živima, našim prisutnima i odsutnima, našim mladima i starima, našim muškarcima i ženama! Allahu naš, onog koga poživiš od nas, poživi ga na islamu, a onoga koga usmrtiš od nas, usmrti ga na imanu! Ne uskrati nam njegovu nagradu, i ne dovodi nas u iskušenje poslije njega.“ (Ebu Davud 3201. i drugi, i šejh Albani ga je ocijenio sahihom)