Pocetna

Arhiva vijesti

Prijatelji sajta

Kontakt

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Službenici IZ-e

Organizacija

INFO DANA

AKTUELNO

OGLASNA TABLA

RIJASET

MEŠIHAT

MEDŽLIS

MEDRESA

OBDANIŠTE

ZDRAVLJE

"Nekoliko kapljica mudrosti"

1. "Budimo lovci ljudskih srca. Ljudi ne zaboravljaju dobro koje im se ukaže za vrijeme svojih poteškoæa."

2. "Svaki (svjesno poèinjen) grijeh ima neko opravdanje, ali nijedno opravdanje ne može opravdati grijeh."

3. "Biti musliman znaèi staviti ono što Allah želi na mjesto onog što ti duša želi."

4. "Šejtan je postao Šejtan zato što je bio uporan u svome grijehu,a Adem a.s., je postao èovjek zato što se pokajao zbog svog grijeha."

5. "Oni koji ne razumiju ne mogu da plaèu, veæ suprotno od toga se smiju svojim stanjima za koja bi trebali plakati."

6. "Za sticanje nauke su potrebne dvije stvari: 1)upornost (ISRAR) 2)obnavljanje (TEKRAR)"

7. "Ovaj svijet je tijelo Ahireta a Ahiret je duša ovoga svijeta."

8. "Dobro znajte da širk nije apsolutna neistina, veæ je neistina u kojoj je umiješana istina. To znaèi da je širk udruženje istine i neistine. To što u širku postoji dio istine ne znaèi da širk ima opravdanje (da je validan). Jer ako bi se u jedan kazan meda dolila jedna èaša izmeta, onda bi taj kazan meda sav bio baèen ne gledajuæi na njegovu kolièinu."

9. ‎"Kako je èovjek èudno stvorenje, daje prednost slatkoj laži nad gorkom istinom."

10. ‎"Ljubav je dugotrajnija od (ibadeta Allahu dž.š.) robovanja, jer robovanje je prisutno samo na ovome svijetu, a ljubav se nastavlja i na Ahiretu."

11. "Smatraj malim dobro djelo koje uèiniš drugome, a dobro djelo koje tebi neko uèini smatraj velikim."

12. ‎"Moralni poraz je bolji od nemoralne pobjede."

13. "Koliko li samo ima osoba za koje mislimo da su mrtve, a po Kur`anu su žive; i koliko li samo ima osoba za koje mislimo da su žive, a po Kur`anu su mrtve."

14. "Najveæe rasipanje jeste rasipanje života."

15. "Ljudi nijesu isti, neki kažu:

      -ja nemam nemoj ni drugi da imaju,

    -ja imam ali nemoj drugi da imaju,

         -neka ono što drugi imaju bude moje,

-kad drugi imaju nek imam i ja,

-kad ja imam nek i drugi imaju,

-ja nemam ali neka drugi imaju,

           -kad nemaju drugi nemoj ni ja da imam,

                   -ono sto je moje neka bude svojina drugih,...

U kojoj li smo grupi MI?
(malo promijenjeno u odnosu na orginal aforizma pri prevodu)

16. ‎"Kapitalizam kaže:"GLAD JE UNIVERZALNA," a Islam kaže:"OPSKRBA(nafaka) JE UNIVERZALNA."

17. "Ako Allah nešto od tebe traži daj to bez imalo dvoumljenja, jer Allah ne traži da bi uzeo veæ da bi dao. Zatražio je Ismaila a.s. od Ibrahima a.s., i nije mu ga oduzeo veæ mu je povrh toga i Ishaka podario."

18. ‎"Ovaj svijet je jedna zona ispita; život na njemu je jedan ispit, a što se tièe èovjeka on je uèenik koji je ušao na taj ispit."

19. "Ako jednim društvom vladaju nasilnici onda nevine èlanove toga društva tražite u tamnicama."

20. ‎"Ako imate pitanja za koja kažete da "æete umrijeti ako ih ne postavite"
biæete u potrazi za njihovim odgovorom kao u potrazi za životom.

Ako posjedujete pitanja ovog tipa, i njihov odgovor æe biti u potrazi za vama, jer odgovori koji traže svoja pitanja æe svakako naæi svoga vlasnika."

21. ‎"Postoje èetiri vrste pitanja i to pitanje koje postavlja:


1) uèenjak uèenjaku,
2) uèenjak neznalici,
   3) neznalica uèenjaku i
  4) neznalica neznalici.

 

...Prvo se postavlja radi izuèavanja, drugo radi poduèavanja, treæe radi uèenja, a èetvrto nije ništa drugo do rasipanje vremena uzalud."

22. ‎"Èesma milosti se otvara pomoæu ventila robovanja Allahu dz.š."

23. "Da bi neko postao "Allahov Prijatelj (Halilullah)" nije dovoljno da žrtvuje veæ prije toga da sebe žrtvuje."

24. "Kako æe oni koji u svojim prsima umjesto srca nose kamenje shvatiti svrhu kurbana???`"

25. ‎''Otiæi na hadždž ne znaèi otiæi u tuðinu, veæ znaèi otiæi u domovinu cijelog èovjeèanstva."


Prevedeno s turskog jezika i preuzeto iz djela Mustafe İSLÂMOĞLU-a: "Vahyin İmbiğinden Damıtılmıº ÖZLÜ SÖZLER"

Napisao: Mustafa İSLÂMOĞLU

S turskog preveo: Nesip Pepiæ


OBDANIŠTE "NAHLA" UZ PODRŠKU H.O. "EMANET" ISPORUÈILI ROBU PRIHVATNOM CENTRU U TUTINU
Oglasavanje
 

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
 
 
 
 
 
 
Anketa
Aktuelne vijesti
Hadis