Organizacija

Službe

AktivnostiISLAMSKA ZAJEDNICA

1319666949_izdogovor.jpg

POMIRENJE NEMA ALTERNATIVU

Bez obzira na glasine koje se javljaju u medijima, svi članovi Mešihata Islamske zajednice Sandžaka kao i svi imami, profesori, vjeroučitelji, mualimi i hatibi, očekuju da će se na islamski, pravičan način sprovesti inicijativa za ujedinjinje, koje će biti najbolje za sve muslimane koji žive u Srbiji, a prije svega u Sandžaku gdje su problemi i najprisutniji

rijaset.jpg 

  
halalagencija.jpg
regionalna.png
fin.jpg
anadolijaa.jpg
aljazeerebalkans.png

Džemat


Osnovna organizaciona jedinica Islamske zajednice jeste DŽEMAT

Organi džemata su skupština džemata i džematski odbor.

Skupštinu džemata sačinjavaju svi članovi Islamske zajednice iz tog džemata koji su navršili 18 godina života.

Skupština džemata bira džematski odbor, predsjednika džematskog odbora, zastupnike džemata u skupštini medžlisa i delegate džemata za izborno tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice, te donosi važnije odluke koje se tiču organizacije džemata i vjerskog života u džematu.

Džematski odbor osigurava uvjete za vjerski život u džematu. 
Predsjednik džematskog odbora predstavlja džemat u administrativnim i imovinskim poslovima i predsjedava skupštinom džemata.


DŽEMAT

Član 35.
Džemat je osnovna organizaciona jedinica Islamske zajednice Srbije. Džemat je skup Muslimana na užem području u okviru koga se obavljaju kolektivne verske dužnosti i neposredno ostvaruju ostala prava i obaveze određene ovim Ustavom Odluku o formiranju džemata donosi Rijaset na predlog nadležnog muftije.

Član 36.
Organi džemata su skupština džemata i džematski odbor.

Član 37.
Skupštinu džemata sačinjavaju svi muslimani i muslimanke iz tog džemata koji su navršili 18 godina života.
Skupština džemata bira: džematski odbor, predsednika džematskog odbora, zastupnike džemata u Skupštinu medžlisa i delegate džemata za izborno telo koje bira sabornike Islamske zajednice, te donosi važnije odluke koje se tiču organizacije džemata i verskog života u džematu.

Član 38.
Džematski odbor ima pet članova u džematima koji imaju do 200 domaćinstava i sedam članova u džematima sa vise od 200 domaćinstava.
Imam je član džematskog odbora po položaju.
Imam se brine o verskom životu u džematu, vodi matične knjige džemata i predstavlja Džemat u stvarima vere.

Član 39.
Džematski odbor osigurava uslove za verski život u džematu.
Predsednik džematskog odbora predstavlja Džemat u administrativnim i imovinskim poslovima i predsedava skupštinom džemata.
Oglasna tabla
Lajkujte nasu facebook stranu da bi ste dobijali nase vijest
Oglasavanje

MULTIMEDIJA
VIDEO
  
Gregorijanski kalendar
Traženje naukeAnketa
Aktuelne vijesti
Hadis

Enes ibn Malik prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: "Petoro nemaju namaza: Žena ako je njen muž ljut na nju, rob ako je pobjegao od svog vladara, čovjek koji ne priča sa bratom više od tri dana i imam, predvodnik koji predvodi džemat-zajednicu, a oni ga ne vole.